Galerie LOOF start nieuwe expositiejaar met kunstproject Wat foarôf gie

JUBBEGA - Ruim anderhalf jaar werkte de Friese cultuurmaakster beeldend kunstenaar en initiatiefneemster Sjoukje Iedema samen met fotograaf Linus Harms en dichter Elmar Kuiper aan het project: Wat foarôf gie

In de vorm van een expositie en later dit jaar in een multimediapresentatie brengen deze Friese cultuurmakers een eerbetoon aan de generaties die ons voorgingen en reflecteren zij op de huidige tijd.

Afkomst en identiteit, sleutelbegrippen binnen dit project, krijgen gestalte in tekeningen, schilderijen, mixed media, grafisch werk, fotografie en beeldend proza. Wat foarôf gie richt zich specifiek op het leven van de arbeiders en voor Friesland betreft dat dus vooral de landarbeiders. Mensen die dag en nacht zwoegden voor hun bestaan. Een bestaan dat gekenmerkt werd door armoede, zeer zwaar werk, lange dagen, slechte huisvesting, geen onderwijs en nauwelijks gezondheidszorg.

Onze voorouders hebben de basis gelegd voor onze cultuur en onze normen en waarden. Ze hebben ons land vormgegeven, tradities ingesteld en in ere gehouden. Hoezeer de samenleving ook veranderd is; dit alles werk door in het hedendaagse leven.

Op zaterdag 13 januari, 16.00 uur, zal de opening worden verricht door dhr Bert Looper, directeur Tresoar en Historicus.

Alleen tijdens de expositieperiode in galerie LOOF is de volledige collectie werken te zien daarna alleen een delen hiervan op de andere locaties.

Mocht men van de gelegenheid gebruik willen maken om voor de openingsdatum de gehele collectie met alle onderliggende documenten te willen bezoeken, dan kan dit van 7 t/m 12 januari op afspraak. Hierna is de tentoonstelling te bezoeken tijdens openingstijden van galerie LOOF van 13 januari t/m 4 februari op donderdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur.

Als blijvend document wordt bij dit project een archiefdoos (A3 formaat) uitgegeven met daarin afbeeldingen van het werk van de kunstenaars, een luxe fine art print van Linus Harms, een uniek kunstwerk van Sjoukje Iedema en proza van Elmar Kuiper.

Deze archiefdoos is in kleine oplage (50 stuks) te verkrijgen via galerie LOOF.

In maart en april zal een deel van de collectie te zien zijn in Historisch en Cultureel Centrum/museum De Schierstins te Veenwouden en vanaf oktober 2018 tot en met februari 2019 in museum Het Hannemahuis te Harlingen. Tevens zal in de loop van 2018 Wat foarôf gie als multimediapresentatie te zien zijn in Tresoar, waar dan de nadruk ligt op de taal.