Oer de brêge | Gerda Warmelink (68): 'Nieuwkomers moeten zich zo snel mogelijk thuis voelen'

OOSTERWOLDE -  Redacteur Anita Boel komt op de brug in Oosterwolde Gerda Warmelink (68) tegen. Naast haar passie voor taal zet ze zich in voor Vluchtelingenwerk.

Jij komt hier uit Oosterwolde? Ik ben in februari 1977 naar Oosterwolde gekomen. Daarvoor heb ik in diverse andere plaatsen gewoond, maar altijd in het Noorden. Zo heb ik tijdens mijn studie logopedie in Groningen gewoond. Daarna kreeg ik een baan op een school in Groningen en bij Van Boeijenoord in Assen. Ik ben toen in Assen gaan samenwonen, maar die relatie ging uit toen ik 26 jaar was. Ik wilde daar toen weg. Aangezien ik op dat moment een baan kon krijgen bij de de gezondheidsdienst van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Heerenveen, gevestigd in Wolvega, ben ik hier in de omgeving een woning gaan zoeken. Die heb ik toen gevonden hier aan de Lijnakker in Oosterwolde. Een jaar later kwam ook Frans daar wonen waar ik een relatie mee kreeg en we wonen er nu nog. En je bent tot aan je pensioen logopedie blijven geven? Ja, veertig jaar lang. Op mijn 62ste ben ik met met pensioen gegaan. Tot mijn dertigste heb ik bij Van Boeijenoord gewerkt en daarna bij verschillende GGD’s. Naast basisscholen heb ik ook voor peuterspeelzalen gewerkt. Een mooi vak, alleen zou er meer samengewerkt moeten worden. Ik vind dat dat nog veel te weinig gebeurt. Er zijn zoveel zaken die invloed op een kind kunnen hebben, dat zou allemaal mee moeten worden genomen. Soms wordt er te rechtlijnig gehandeld. Maar ik houd van kinderen en ik heb altijd een passie voor talen gehad. Zo kreeg ik in Oosterwolde contact met mevrouw Janke Dijkstra, een kennis van mijn ouders. Ze was lerares Fries en Duits hier aan het Stellingwerf College. Zij heeft mij toen de eerste beginselen van het Fries bijgebracht. Daarna heb ik het mijzelf verder aangeleerd. Vooral door eerst heel goed te luisteren. Op een gegeven moment heb ik aan een moeder gevraagd waar ik vaak kwam of ik Fries met haar mocht spreken en of zij mij wilde corrigeren waar het fout ging. Inmiddels kan ik tamelijk goed Fries praten. Ook heb ik de cursus Stellingwerfs bij de Stellingwarver Schrieversronte gevolgd. Erg leuk ook, dus ik kan ook Stellingwerfs praten. Maar ik heb het vooral gedaan om mijn werk beter te kunnen doen. Om te kunnen horen of een kind een taalontwikkelingsprobleem had of dat het kwam doordat het met Fries of Stellingwerfs of een mengelmoes was opgevoed. Wat ben je na je pensioen gaan doen? Toen ik nog werkte had ik mij al voorgenomen om mij in te gaan zetten voor Vluchtelingenwerk. Ik kende al mensen die vluchtelingen op weg hielpen en dat sprak mij aan. Het is natuurlijk een ontzettend moeilijk vraagstuk: wie je wel moeten toelaten en wie niet in ons land. Daar verschillen de meningen ook heel erg over. Maar als die mensen er zijn, dan is het natuurlijk enorm in het belang van zo’n gezin of zo’n persoon om zo snel mogelijk Nederlands te leren en zich thuis te gaan voelen hier en een netwerkt op te bouwen. Dat is in het belang van die mensen, maar ook in het belang van ons als maatschappij. Wat hebben wij nou aan mensen die voortdurend alleen maar onder aan de maatschappij blijven bungelen? Ik wil graag helpen en bovendien vind ik het leuk. Ik ben een echt mensenmens. Maar wat houdt de hulp aan een persoon of gezin dan precies in? Het is heel breed. Het varieert van leren welk afval in welke container moet tot hulp bij het invullen van formulieren, het wijzen op toeslagen en wat je moet doen en wat je juist moet laten. Soms is het heel moeilijk. Veel nieuwkomers kunnen geen Engels, alleen hun eigen taal. Je gaat in het begin dan bijvoorbeeld ook mee naar een dokter. Later moeten ze dat zelf doen en ga je alleen nog mee als ‘back-up’. En jij helpt ze dan ook bij het Nederlands leren? Het Friesland College geeft hier de verplichte inburgering bij Scala. Maar de taal leer je vooral ook in de praktijk en daar ben ik dan wel bij betrokken natuurlijk. Zo ga ik eerst samen met een nieuwkomer bellen naar bepaalde instanties, daarna leer ik hen de essentiële zinnetjes en dan moeten ze het zelf gaan doen. Loopt het spaak, dan neem ik de telefoon over. Hoe hard zijn mensen als jou hier nodig dien vluchtelingen hier op weg helpen? Er zijn heel veel mensen nodig. Er is maar een beperkte periode voor begeleiding van nieuwkomers waar de overheid geld voor beschikbaar stelt, maar daarna hebben veel vluchtelingen nog jaren nodig om zich echt te redden. Waar kunnen mensen die zich vrijwillig voor Vluchtelingenwerk willen inzetten zich melden? Ze mogen mij wel bellen. Tel: 0516-514161 of 06-57017323. Wat bracht jou nu net trouwens over de brug? Toevallig kom ik net van Scala vandaan. De vakantie is net begonnen voor de leerlingen van het Friesland College. Er is dan een feestje met muziek en de nieuwkomers nemen eten mee. Een van de jongens had mij hiervoor uitgenodigd. Vandaag speelde er een Iritrees bandje. Ik heb nog gedanst, want ik houd ontzettend van dansen. Deze dag is voor mij nu dus al goed.