Jaarlijkse inspectie waterkeringen Wetterskip Fryslân van start

DRACHTEN -  Wetterskip Fryslân is gestart met de jaarlijkse inspectie van de regionale waterkeringen in Fryslân en in het Groninger Westerkwartier.

De rayonbeheerders van het waterschap controleren in januari en februari te voet en met een digitale kaart (iPad) in de hand 3.200 kilometer regionale keringen in het beheergebied. Zij kijken of er keringen beschadigd zijn en of de bewoners en/of grondeigenaren de keringen goed hebben onderhouden. Wetterskip Fryslân controleert alle regionale keringen langs de Friese boezem. De boezem is het stelsel van met elkaar in open verbinding staande meren, vaarten, kanalen en sloten in het beheergebied van het waterschap. De inspectie wordt uitgevoerd, omdat Wetterskip Fryslân wateroverlast in Fryslân en het Groninger Westerkwartier zoveel mogelijk wil voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat de waterkeringen langs de Friese boezem stevig blijven en het water goed kunnen keren. De medewerkers letten er tijdens de schouw op of de kaden goed zijn onderhouden. Bijvoorbeeld of ze vrij zijn van afval, voorwerpen, materialen en beplanting en een goede kwaliteit grasmat hebben. Meer informatie over de kadeschouw staat op www.wetterskipfryslan.nl/kadeschouw.