Zonnepanelen op schiphuizen leveren alle stroom voor jachthaven De Drait

DRACHTEN - Jachthaven De Drait plaatst 400 zonnepanelen op de vernieuwde schiphuizen. Daarmee kan de jachthaven voorzien in de eigen stroombehoefte.

Vanaf de jaren ’60 beschikt Jachthaven De Drait over houten schiphuizen. Door de toenemende vraag naar overdekte ligplaatsen is er voor gekozen om de schiphuizen toekomstbestendig te maken. Hiervoor zijn de asbestdaken verwijderd en is het heiwerk vernieuwd. Op de nieuwe dakplaten zullen 400 zonnepanelen worden geïnstalleerd. De zonnepanelen voorzien de jachthaven vrijwel van alle stroom. Met de energiebesparing kan de CO2-uitstoot worden gereduceerd, wat past binnen het beleid van de groene jachthaven. Nieuwe brandstof Vanaf het voorjaar 2017 levert het watersporttankstation GTL, oftewel Gas to Liquid. Deze dieselvervanger wordt geproduceerd uit aardgas en door de schonere verbranding is aanmerkelijk minder uitstoot van schadelijke stoffen. De Drait werkt verder momenteel aan het ontwikkelen van een elektrisch aangedreven charterjacht, die volledig zelfvoorzienend zal zijn. Energie wordt door het jacht opgewekt en afvalstromen worden aan boord verwerkt. De Drait heeft  ervaring opgedaan met de bouw van elektrische sloepen. Een schone provincie is belangrijk voor de toekomst en biedt mogelijkheden voor toerisme. Als jachthaven en aanbieder van vaarvakanties wil De Drait vooruitstrevend zijn in de aanloop naar een duurzame toekomst. De Drait werkt al vanaf 2016 aan het vernieuwen van de jachthaven. Daarvoor zijn diverse duurzame keuzes gemaakt. De houten steigers zijn verwijderd en nieuwe duurzame aluminium drijvende steigers met composiet dekdelen zijn hiervoor in de plaats gekomen. De gebruikte materialen zijn herbruikbaar. De drijvende steigers zorgen voor een tijdloze haven en door de uitstraling van een park is een langer verblijf in de jachthaven aantrekkelijk. Lange geschiedenis De Drachtster jachthaven kent een lange geschiedenis. Mede door vervening kreeg Drachten een open vaarverbinding. Begin jaren ’50 ontstond door de industriële ontwikkeling de behoefte aan ontspanning en begin jaren ’60 was de eerste jachthaven een feit. De afgelopen decennia werd de jachthaven fors uitgebreid. De sector toerisme en recreatie groeit momenteel sterk, wat duidelijk te merken is in de provincie Friesland. Naast de belangrijke Duitse en Belgische markt is toenemende belangstelling uit andere landen. Toeristen komen met name voor de prachtige natuur, de gastvrijheid en de rijke historie.