Speciale Turfrace wordt zeilwedstrijd naar Culturele Hoofdstad

DRACHTEN -  In het weekend van 25 en 26 mei zal een speciale editie van Turfrace Smallingerland deelnemen aan de festiviteiten rond Kulturele Haadstêd 2018.

Vrijdag vaart een vloot historische schepen vanaf De Veenhoop naar Drachten, waar ‘s avonds een muziekfeest met bekende artiesten op meerdere podia wordt gehouden. Zaterdag varen skûtsjes, snikken en pramen een wedstrijd naar Leeuwarden. Ambassadeur De Turfrace Smallingerland wordt georganiseerd door de stichting met dezelfde naam. Voorzitter is Haiko van der Werff, secretaris Erik Smit en penningmeester Bertus Hoekstra. Jeroen van Keulen is algemeen bestuurslid. Zij worden gesteund door tientallen vrijwilligers, sponsoren, de gemeente Smallingerland en de historische vereniging ‘Smelne’s Erfskip’. Klaas Jansma zal als ‘ambassadeur’ tijdens de races het verslag verzorgen. Tijdens de Turfrace Smallingerland mogen de deelnemers alleen zeilen, jagen of bomen (dus zonder motor). Deze wedstrijd wordt normaliter om de drie jaar georganiseerd. Dat het evenement nu na 2016 alweer op het programma staat, houdt verband met de organisatie van Kulturele Haadstêd 2018, Ljouwert-Fryslân. Dat was voor de gemeente Smallingerland ook de voornaamste reden om een financiële bijdrage toe te zeggen. Drie wedstrijden Het wedstrijdelement van deze Turfrace-editie wordt verzorgd door de SKS wedstrijdcommissie Drachten-Veenhoop, onder verantwoordelijkheid van wedstrijdleider Albert de Vries. Het evenement bestaat uit drie onderdelen. De proloog op vrijdagmiddag is een zeilwedstrijd van het Grytmansrek (startlocatie SKS) naar de oude Piipbrêge-locatie in de Drachtsterfeart. Voor de schippers met strijkbare masten volgt er ’s avonds een jaag/tijdwedstrijd naar het centrum van Drachten. Op de zaterdag is de grote hardzeilwedstrijd van Drachten naar Leeuwarden. Daarbij moet minstens één keer het Prinses Margrietkanaal worden overgestoken. Waarschijnlijk vindt die oversteek plaats in de Krúswetters onder Warten. Bij iedere wedstrijd zijn er prijzen beschikbaar voor de grote klasse met schepen van vijftien meter en meer en voor kleinere vaartuigen, waaronder pramen en snikken. De verschillende dorpen in Smallingerland, die anders tijdens de traditionele Turfrace worden aangedaan, zeilen nu mee op elk een ‘eigen’ skûtsje. Ieder schip neemt een attribuut als cadeau mee van Smallingerland voor de organisatie van Kulturele Haadstêd Ljouwert-Fryslân. Vanuit Drachten zal waarschijnlijk een muzikaal klankbeeld worden meegenomen en in Leeuwarden worden opgevoerd. Op schema Volgens voorzitter Haiko van der Werff ligt de organisatie goed op schema, maar moet er nog flink aan getrokken worden voordat alles rond is. Zo moeten er nog enkele deelnemers met schepen en sponsoren worden geworven, is een deel binnen van het streefbudget van 75.000 euro en zullen de komende weken de vergunningen worden aangevraagd voor het feestprogramma op vrijdagavond in Drachten. Voor de finish op zaterdag aan de Prinsentuin te Leeuwarden ligt de vergunning er al. ,,Er zal vast nog wel wat geïmproviseerd moeten worden”, zegt Van der Werff. Maar het belangrijkste, de vorming van een enthousiast organiserend team, is er. Dat komt voorlopig elke twee weken samen om de vorderingen te bespreken en ‘to do-lijstjes’ scherp in de gaten te houden. Het heeft een eigen website www.turfrace.nl. Daarnaast is via Facebook ook de voortgang van de Turfrace Smallingerland te volgen.