Verkiezingsstrijd start met ondernemersdebat

OOSTERWOLDE - Een primeur voor Ooststellingwerf. In de raadszaal van het gemeentehuis heeft maandagavond een politiek ondernemersdebat plaatsgevonden.

Het is daarmee, zover bekend, het eerste debat in het noorden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. De bijeenkomst was georganiseerd door netwerkclub OverWerken. Naast de eigen leden waren ook de leden van de Commerciële Club Ooststellingwerf en winkeliersvereniging Oosterwolde Promotion uitgenodigd. Krimp De politieke partijen in Ooststellingwerf (CDA, StellingwerfPLUS, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD en Ooststellingwerfs Belang) kregen allemaal kort de gelegenheid om uit te leggen wat zij belangrijk vinden en waar zij voor staan als het aankomt op ondernemerschap. Vervolgens werd aan de hand van diverse stellingen gedebatteerd. Opvallend gespreksonderwerp was de krimp van de gemeente. ,,Wij praten onszelf een krimpgemeente aan”, aldus Marcel Moes van StellingwerfPLUS. ,,Het is een schande dat ervan uit wordt gegaan dat er krimp komt en dat daar nu al actie op wordt ondernomen.” Volgens het CDA is de krimp een feit en is het goed om dat ook te benoemen. ,,Draai er niet omheen en maak er daadkrachtig beleid op”, aldus CDA-lijststrekker Herman Zwart. Volgens D66 is het met name belangrijk dat voorzieningen in stand worden gehouden. Door successen meer uit te dragen wordt de gemeente volgens de PvdA ook aantrekkelijker voor nieuwe ondernemers en bewoners. ,,Er is in ieder geval nog genoeg uitdaging”, aldus Jakob Baar van de VVD. ,,We gaan met frisse moed aan de slag.” Kennismaking De partijen bleken het uiteindelijk in grote lijnen aardig met elkaar eens als het aankomt op ondernemerschap. Een goede (digitale) infrastructuur, duurzame ontwikkelingen en minder regelgeving worden over het algemeen als belangrijk bestempeld. Echt verhitte discussies bleven deze avond uit, maar het was voor de aanwezige ondernemers een interessante kennismaking met de veelal nieuwe kandidaten binnen de politiek van Ooststellingwerf. ,,Wat mij opviel is dat, hoewel men het in grote lijnen met elkaar eens was, ook duidelijk de verschillen tussen de partijen zichtbaar werden”, aldus debatleider Patrick Witteveen (voorzitter OverWerken).