Ooststellingwerf en maatschappelijke partners samen in escalatieplatform

OOSTERWOLDE -  Ooststellingwerf heeft met haar maatschappelijke partners een samenwerkingsconvenant afgesloten voor een escalatieplatform.

Het platform is voor de ondersteuning van inwoners die niet in staat zijn om zelf om hulp te vragen, die zorg mijden of waarbij de hulpverlening niet verder komt en hij of zij een gevaar vormt voor zichzelf of voor zijn of haar omgeving. Het platform helpt de samenwerkende organisaties om elkaar snel te vinden en een afgestemde en gecoördineerde actie te doen. Het platform is erop gericht om escalaties te voorkomen of snel in ernst weer terug te brengen, zodat reguliere hulp (weer) gestart kan worden. Casusregie Vanwege de veranderingen in de structuur van het sociaal domein was het nodig om opnieuw afspraken te maken over taken en verantwoordelijkheden. Het huidige sociaal team wordt doorontwikkeld naar het escalatieplatform. Boven het platform met de uitvoerende professionals hangt de regiegroep met de verantwoordelijke managers/directeuren van de verschillende partners. De wethouder van de gemeente Ooststellingwerf is voorzitter van de regiegroep. Een essentiële wijziging ten opzichte van de werkwijze van het huidige sociaal team is de rol van de casusregisseur. De casusregie wordt uitgevoerd door twee à drie professionals. Dit betekent dat per case een andere samenstelling van deelnemers kan ontstaan, afhankelijk van de benodigde expertise. Betrokken Wethouder Engbert van Esch is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het platform. ,,In Ooststellingwerf zoeken we altijd de samenwerking. Als de omstandigheden veranderen, zijn we ook bereid om ons aan te passen aan de nieuwe situatie om gezamenlijk de problematiek aan te pakken. Dat kan met deze eigentijdse aanpak.'' Partners in het platform zijn de politie Fryslân, het Gebiedsteam en beleidsafdeling van de gemeente Ooststellingwerf, de Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN), de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), de Woningbouwcorporatie WoonFriesland, Actium en de Stichting Scala. Naast de genoemde convenantpartners zijn er ook samenwerkingspartners zoals de GGD, de Kredietbank Nederland en de opleidingsinstituten.