Natuurfilm Drachtster Jordan van der Maas te zien in de Bourskip in Beetsterzwaag

BEETSTERZWAAG - Jordan van der Maas toont maandag 28 januari voor leden en belangstellenden van de Vogelwacht Drachten-Beetsterzwaag It Súd en Omkriten de film Licht en Leven. Die gaat over natuur rondom het Koningsdiep ten oosten van Oldeboorn.

De 18-jarige Jordan van der Maas uit Drachten maakte de film naar aanleiding van natuurfilms van de Britse bioloog en televisiemaker David Attenburough.

Van de Maas koos daarvoor de natuur van het beekdal het Koningsdiep uit. Dat is de afwateringsrivier van de zandgronden in het zuidoosten van Friesland naar de vroegere Middelzee. Hij maakte in dat gebied een film van de natuur in de verschillende jaargetijden.

De film is vanaf 20.00 uur te zien in zalencentrum de Bourskip aan de Vlaslaan 26 in Beetsterzwaag.

Zie www.vogelwachtdrachten.nl.