Collectief ELAN kan verder met opdracht natuurbeheer in Zuidoost Friesland

BEETSTERZWAAG -  Provincie Fryslân heeft met het toekennen van een eenmalige subsidie van 300.000 euro aan het Collectief ELAN ervoor gezorgd dat het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Zuidoost Friesland voortgezet kan worden.

,,We zijn hier erg blij mee omdat we na een traject van enkele jaren, onze inzet voor het opnieuw in beheer brengen van landschapselementen, gesteund zien worden'', zegt Wilco de Jong, sinds 2012 voorzitter van ELAN. ELAN is in 2010 ontstaan uit vijf agrarische natuurverenigingen die het Agrarisch Natuurbeheer (SNL) voor hun leden regelden. Met ingang van 2016 kan dat alleen nog via een collectief geregeld worden. Switsch ,,De switch naar het nieuwe natuurbeheer (ANLB) was voor ELAN geen eenvoudige opgave. Door de budgetten voor weidevogels te koppelen aan het aantal gruttoparen en hierbij de andere weidevogels buiten beschouwing te laten, kon 75 procent van het weidevogelbeheer niet worden voortgezet. Het ANLB kent verschillende leefgebieden, waarmee Provinsje Fryslân ELAN een unieke kans gaf om eindelijk landschapselementen in beheer te brengen en de al aanwezige biodiversiteit in Zuidoost Friesland te behouden en te verbeteren.'' Sander Zonderland, medewerker van ELAN; ,,Een bestaand weidevogelgebied overbrengen in het nieuwe ANLB is eenvoudiger te doen omdat zowel deelnemer als organisatie bekend zijn met de werkwijze. Voor Droge Dooradering, het landschapsbeheer, was dat moeilijker omdat we op zoek moesten naar deelnemers, de beste gebieden en omdat er nog geen registratie van de landschapselementen bekend was bij RVO. Samen met Landschapsbeheer Friesland en mensen in het veld hebben we uiteindelijk 273 deelnemers met in totaal 220 hectare landschapselementen bereid gevonden om mee te doen.'' Overhead Collectieven mogen 15 -20 procent van hun omzet inzetten om de overhead te dekken. Voor collectieven die bestaand weidevogelbeheer overgenomen hebben, is dit voldoende. Voor ELAN waren de aanloopkosten voor het opbouwen van het nieuw leefgebied Droge Dooradering vele malen hoger. Dit heeft uiteindelijk dermate zwaar op de overhead gedrukt, dat het voortbestaan van het collectief in het geding kwam. Wilco de Jong: ,,We wisten van te voren wel waar we aan begonnen, maar door de onbekendheid met het nieuwe systeem konden we onvoldoende inschatten wat de kosten zouden gaan worden. ELAN en Provinsje Fryslân waren er gezamenlijk echter van overtuigd dat het niet indienen van een gebiedsaanvraag geen optie was. Daarmee zouden we het gebied en de deelnemers een kans op het verbeteren van de biodiversiteit in Zuidoost Friesland ontnemen.'' ELAN zet op dit moment 1,2 miljoen euro om van het totale Friese ANLB budget van 14 miljoen. Het ANLB-budget is verdeeld over drie leefgebieden. Naast de 273 deelnemers aan Droge Dooradering doen er ook 30 deelnemers mee aan Open Grasland (weidevogelbeheer) en 38 deelnemers aan Natte Dooradering (waterkwaliteit / biodiversiteit). In totaal heeft ELAN nu 341 deelnemers en 925 hectare gecontracteerd beheer.