2.018 euro bonus voor mienskipsproject Griene Weach Bakkeveen

BAKKEVEEN - Het project Griene Weach in Bakkeveen heeft gisteravond van de provincie 2018 euro extra gekregen als bonus.

De Griene Weach was een van de vijf initiatieven uit de mienskip die de bonus van 2.018 euro hebben gekregen. Gedeputeerde Johannes Kramer reikte de cheques gisteravond uit in Leeuwarden, tijdens het wekelijkse avondprogramma ‘Iepen UP Live’ van Leeuwarden-Fryslân 2018 - LF2018. De vijf winnaars zijn gekozen uit maar liefst 91 projecten ‘fan ûnderen op’. Deze projecten ontvingen eind 2017 subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Met het IMF helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. De vijf winnende projecten sluiten goed aan bij de doelen van LF2018. Daarom ontvingen ze de bonus van 2018 euro. De winnaars zijn: • Kloostertuin als Proeftuin – Oosterbierum • De Zilte Pluktuin – Terschelling • De Griene Weach – Bakkeveen • Rockopera Tommy – Joure • Geschikt maken lokaal oude school ten behoeve van jeugdtoneel – Noardburgum De Griene Weach is een project, gemaakt van afval, dat staat op het water in de dorpsvaart. Het verandert langzaam in voedsel voor het dorp. Het object wordt gedurende het voorjaar en de zomer alsmaar groener; overgroeid met wilgen, bonen, snack-komkommers en pompoenen transformeert het object van afval in een moestuin voor het dorp. In de oogstmaand wordt de groente geplukt en verwerkt tot een maaltijd voor het dorp. De groei wordt vastgelegd met time-laps fotografie en het object wordt ’s avonds verlicht en besprenkeld door middel van zelfopgewekte energie. Er wordt vanuit een rijdende studio een docu/artfilm gemaakt van tweegesprekken met mensen die op het eerste oog elkaars tegenpool zijn; ziek/gezond, oud/jong, schoolverlater/hoogopgeleide. De film zal op verschillende plaatsen te zien zijn, onder meer in de kiosk van TIP-3Provinciënland. Fryslân brûst De gedeputeerde heeft bewondering voor alle initiatiefnemers: ,,Fryslân brûst fan de inisjativen. Mei in soad passy sette hja har yn om de leefberens fan eigen wyk, doarp of stêd te fersterkjen. Fan projekten op it mêd fan natuerbehâld, de soarch, oant kulturele foarsjennings. Tige ynspirearjend!'' Aanvragen Initiatiefrijke inwoners kunnen tot en met 9 februari subsidie aanvragen. Voorwaarde is een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of regio te verbeteren. Meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.streekwurk.frl/IMF