De Fûgelhelling blijft steeds meer dieren opnemen

URETERP - De Fûgelhelling heeft vorig jaar 7.554 dieren opgevangen. Dat is een record. De vogeladministratie van het asiel laat de laatste jaren een snel stijgende lijn zien. Opsterland heeft besloten het asiel nu financieel te steunen.

Vorig jaar heeft De Fûgelhelling 6.651 vogels opgenomen en 903 zoogdieren. Opmerkelijk is dat het aantal zoogdieren dit jaar is gedaald ten opzichte van de jaren daarvoor. Logisch dat de meeste dieren uit Friesland kwamen (4.644), gevolgd door Drenthe met 1.604 en daarna Groningen met 1.009 dieren. Door het afgesloten contract van Dierenbescherming, De Fûgelhelling en de stad Groningen, zal het aantal Groningse dieren volgens voorzitter Henk Marinus volgend jaar ongetwijfeld verder toenemen. Polder In Friesland kwamen de meeste vogels uit Leeuwarden (1.146), gevolgd door Smallingerland met 893 en Súd-West Fryslân met 523, De laatste gemeente steunde als eerste De Fûgelhelling met een jaarlijkse structurele bijdrage. Uit de provincie Groningen was de grootste leverancier de stad Groningen, in Drenthe is dat Assen met 472 vogels. Ook vanuit de kop van Overijssel en de polder worden dieren gebracht. Zo kwamen uit Steenwijkerland 82 vogels en uit Hardenberg, toch echt niet naast de deur, 56 dieren. De maanden mei en juni zijn de drukste maanden voor de vrijwilligers van De Fûgelhelling. ,,Er zijn dan veel jonge vogels en zoogdieren. De ambulances rijden dan af en aan zou je kunnen zeggen'', aldus Marinus. In juni werden in totaal 1771 dieren opgenomen, dat is gemiddeld bijna 60 per dag. In mei is het iets rustiger met gemiddelde van 35 vogels per dag. Douwe en Griet Miedema In 40 jaar is Vogelasiel de Fûgelhelling uitgegroeid van een gepassioneerd initiatief van het echtpaar Douwe en Griet Miedema tot een professioneel opvangcentrum voor zieke dieren. Het werkgebied beslaat een groot deel van de noordelijke provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel. De Fûgelhelling is voor haar werk afhankelijk van giften en donaties. Alleen zijn deze bijdragen niet voldoende om alle kosten te betalen. Jaarlijks is er een begrotingstekort. Zonder financiële steun van de overheid zal het voor stichting Vogelasiel de Fûgelhelling steeds moeilijker om het hoofd financieel boven water te houden. De gemeente Opsterland heeft daarom besloten De Fûgelhelling een extra financiële bijdrage te geven van 5.000 euro, naast de jaarlijkse vaste bijdrage van 4.000 euro. Het gemeentebestuur roept daarnaast alle Friese en Groningse gemeenten en de beide provinciebesturen op om dat goede voorbeeld te volgen. Wethouder Rob Jonkman: ,,De Fûgelhelling is een fantastisch initiatief. Jaarlijks worden meer dan 6.000 zieke dieren uit de regio opgevangen en verzorgd. Dit doet zij op een unieke wijze door onder andere de inzet van vrijwilligers. Hierdoor vervult de stichting ook een mooie rol van maatschappelijk belang.''