Kleindierensportverenigingen vormen nieuwe vereniging

MAKKINGA - Het was unaniem, dat er maandagavond op de Buitengewone Ledenvergadering van de kleindierensportvereniging Oosterwolde e.o. door de leden werd besloten de vereniging op te heffen en met collegaclub It Knyntsje uit Haulerwijk verder te gaan. Hoewel een en ander nog officieel gemaakt moet worden was het een bijzonder moment in dorpshuis ’t Trefpuntien in Makkinga, toen het voorstel van het bestuur om een nieuwe vereniging in Ooststellingwerf op te richten werd aangenomen.

Met het besluit komt er een eind aan de konijnenfokvereniging vereniging Oosterwolde e.o., die op 22 februari 1943 werd opgericht. Aan het 75 jarige bestaan wordt overigens op maandag 26 februari nog wel, zij het op een zeer bescheiden schaal, aandacht besteedt. Oosterwolde e.o. telt op dit moment 29 leden. Daarvan zijn 21 actief en hebben een fokkerskaart en er zijn een aantal donateurs.

,,Er is geen ontkomen meer aan. Jammer dat het nu op deze wijze plaatsvindt”, zo klonken een aantal reactie’s op het voorgenomen besluit. Hoewel de leden alles het liefst houden zoals het nu is, ziet men ook wel in dat het onomkeerbaar is, wil men de vereniging in de benen te houden. It Knyntsje zit met dezelfde problemen en ziet het zitten dat er een nieuwe vereniging in Ooststellingwerf komt.

In verband met het dalende aantal fokkende leden, wat overigens ook de landelijke tendens is, zien de besturen zich genoodzaakt tot samenvoegen over te gaan. Bovendien is het bestuur van Oosterwolde e.o. door het om gezondheidsredenen stoppen van voorzitter Evert de Boer niet meer voltallig en hebben de huidige bestuursleden te weinig kennis van zaken om alles bestuurlijk in goede banen te leiden. Het bestuur merkt dat de samenwerking met It Knyntsje in Haulerwijk prettig verloopt en dat daar juist ook de ervaring en kennis schuilt die Oosterwolde momenteel op dit moment ontbeert.

De besturen van beide verenigingen zijn al enige tijd in overleg om te kijken wat de mogelijkheden zijn om de verenigingen samen te gaan voegen. De afgelopen twee jaar hebben de besturen en de leden al een aantal malen succesvolle samenwerking gezocht en nu dus ook gevonden. In 2016 werd al besloten om tot verdere samenwerking te komen en de activiteiten meer op elkaar af te stemmen.

Vorig jaar werd voor het eerst door de beide Ooststellingwerfse kleindierenverenigingen een gezamenlijk clubshow georganiseerd. Daarvoor waren er al twee maal een jongdierendag en een eierenactie gezamenlijk op touw gezet.

In het vormen van een nieuwe vereniging met een geheel nieuwe naam, nieuw bestuur, statuten en reglementen en waarvan de huidige leden van beide verenigingen op eigen initiatief lid kunnen worden, zullen binnen niet al te lange tijd beide besturen bij elkaar komen. Daar worden de vervolgstappen gezet en bovenstaande punten geconcretiseerd. In een gezamenlijke vergadering van de verenigingen zal dit dan officieel bekrachtigd worden om vol goede moed samen verder te gaan.