Mogelijk kinderopvang in voormalige peuterspeelruimte

ELSLOO - De leegstaande ruimte in gebouw ’t Elzenstekkien in Elsloo kan in de vorm van een kinderopvang een nieuwe bestemming krijgen. Althans, dat zijn de plannen van initiatiefneemster Marion de Boer uit Elsloo. De voormalige peuterspeelruimte, eigendom van de stichting Verenigings Accommodatie Elsloo (SVAE), is vanaf de grote vakantie leeg komen te staan omdat de peuters nu twee keer in de week gebruik maken van een aparte ruimte in de naast gelegen Openbare meester K.J. Dijkstra basisschool.

De vrij gekomen zaalruimte en bijbehorende buitenruimte zullen worden omgetoverd en ingericht tot een centraal en vertrouwd adres om de kinderen verantwoord op te kunnen vangen. De opvang in het dorpshart bij de basisschool is bovendien gemakkelijk te bereiken als er activiteiten in Elsloo plaatsvinden waar kinderen na schooltijd aan deelnemen. Bijvoorbeeld op het sportveld of in het gymnastieklokaal, school, ’t Praothuus of ’t Anker.

De plannen om een kinderopvang te starten komen van de keukentafel van Marion de Boer. Het plan leefde al enige tijd bij haar en kwam in een stroomversnelling door de oproep van de SVAE, eerder in het dorpsblad Else Blattien. Een kleinschalige opvang in een prettige, rustige en vooral ook erg leuke omgeving waar persoonlijke aandacht een groot goed wordt, voor iedereen. Met een stabiel pedagogisch klimaat en werkwijze moet het een plek worden waar kinderen veilig kunnen spelen.

Marion neemt de tijd om dat zorgvuldig op te bouwen. Haar opvang aan de Hoofdweg, die zij in 2007 startte, moet ook draaiende gehouden worden en mag geen nadelige gevolgen voor de zeven deelnemende gezinnen hebben. Ze geeft aan zo mogelijk al in 2018 te starten. Begin 2019 moet een en ander echt gestalte krijgen. De Boer rekent dan op dertien tot achtien kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Voor de komende jaren ziet zij voldoende perspectief. Het feit dat er tegen die tijd zo’n dertig 0 tot 3-jarigen wonen in Elsloo, Wateren en Zorgvlied is wellicht een goed vooruitzicht.

De initiatiefneemster ziet de BSO als een verrijking voor Elsloo, Zorgvlied, Wateren en omgeving. Marion de Boer wil het initiatief niet alleen dragen. Ze heeft inmiddels een werkgroep om zich heen gecreëerd om de BSO handen en voeten te geven. De groep zit nu in een voorbereidingsperiode, waar veel tijd voor overleg, plannen nader uitwerken en initiatieven nemen in zit om in stappen de opvang te creëren.

De eerste stap was om op uitnodiging van de Stichting Verenigings Accommodatie Elsloo het opge-zette initiatief uit de doeken te doen. Dit is positief ontvangen, met de mededeling om het initiatief verder gestalte te geven. Ook werd de directeur van de meester K.J. Dijkstra school op de hoogte gesteld. Omdat in het schoolgebouw geen ruimte meer is kan de Kinderopvang daar niet ondergebracht worden en kan de onderwijsorganisatie Comprix in deze plannen geen partij zijn. De plannen worden echter wel nadrukkelijk door de school ondersteund.

Ook de andere plaatselijke kinderopvangadressen en diverse overkoepelende gastouder organisaties zijn op de hoogte gebracht van het initiatief. Verder zijn er kontakten met de GGD, de gemeente Ooststellingwerf en de overkoepelende welzijnsorganisatie Scala in Oosterwolde.