Warme wintersfeer tijdens opening LF2018 in Makkinga

MAKKINGA - Ongeveer vijftig mensen kwamen vrijdagavond naar de meelzolder van korenmolen De Weyert in Makkinga om te luisteren naar verhalen. De avond vond plaats in het kader van de opening van Leeuwarden-Fryslân, Culturele Hoofdstad van Europa.

Luko Reinders uit Makkinga, begeleid door Bas Postma, zong als opening van de avond zijn winnende lied van Liet 2017, ‘Kom rin mei my’. Vervolgens namen vijf verhalenvertellers het woord.

Roely Bakker uit Makkinga en Kees Koopstra uit Elsloo vertelden verhalen uit hun eigen werk en hun leven in het Stellingwerfs. Daarna was het de beurt aan Hiltsje Jongsma, ook uit Elsloo. In een bijzondere stilte bracht zij haar verhaal in het Fries dat zij heeft geschreven tijdens haar verblijf in de “Skriuwersarke” op de Veenhoop. Ook droeg ze gedichten voor.

Klaasje Bouma klom vervolgens op de vertellersstoel en vertelde een molenverhaal met daarin bekende Makkingaster historische personen. De luisteraars bleven tot het laatst toe geboeid. Tot slot een verhaal van gastvrouw Reny Driessens, wat mensen in vervoering bracht. Dit verhaal uit de oorlog bracht meer verhalen teweeg van bezoekers.

Na de verhalen was er tijd voor koffie en gelegenheid om na te praten over de verhalen. Op verzoek werd er een tweede ronde van verhalen ingezet.

Met deze avond is ook in Makkinga het culturele avontuur van 2018 begonnen. Begin juli verandert Makkinga in Kattinga en zal het sprookje “De gelaarsde kat” worden opgevoerd bij de molen. De kaartverkoop voor dit sprookje gaat van start in maart.