Bewoners De Trisken krijgen elektrische deelauto met chauffeur

DRACHTEN - De inwoners van de Trisken gaan vanaf woensdag 31 januari als eersten in Noord-Nederland een elektrische auto met chauffeur delen. 

De deelauto is alleen bestemd voor wijkbewoners van de Trisken. Voor slechts 1 euro per rit kunnen zij zich naar elke plek in de gemeente Smallingerland laten brengen. De elektrische auto is ter beschikking gesteld door Arriva. Verder werken aan het project mee de gemeente Smallingerland, de provincie Friesland en de MOS. Laadpaal Een taakgroep van vrijwilligers is al volop bezig met de voorbereidingen, onder leiding van Hans Verhoef, projectcoördinator. Woensdagochtend 31 januari om half elf is het officiële startmoment bij wijkcentrum de Skammel aan de Melkkelder. Smallingerlandse wethouders zullen de officiële openingshandeling verrichten. De Deelauto start pas echt zodra de benodigde laadpaal aanwezig, dat zal vermoedelijk half februari zijn. De Deelauto is bedoeld als aanvulling op het bestaande openbaar vervoer en als oplossing voor de slechte verbinding met de rest van Drachten na het wegvallen  van het openbaar vervoer  in de wijk. In de Trisken komt geen bus meer, terwijl de afstand van de Hooizolder tot het centrum van Drachten meer dan 5 kilometer is. In de Trisken wonen 3.260 mensen, verdeeld over ongeveer 1500 huishoudens. Van hen is 41 procent ouder dan 45 jaar en 10 procent ouder dan 65 jaar. In de wijk wonen veel mensen zonder rijbewijs en met een laag inkomen. De Deelauto moet het woon-, leef- en werkklimaat in de wijk verbeteren en mensen, organisaties, wijken en dorpen met elkaar verbinden. Mensen helpen elkaar door ritjes voor elkaar te doen. Dat zorgt voor meer sociale samenhang, activeren van de buurt en korte lijnen. De chauffeurs krijgen ook een signalerende functie in de wijk (eenzaamheid, kwetsbaarheid, isolement of andere problematiek). Pool De projectcoördinator is vraagbaak en aanspreekpunt. De planner van dienst ontvangt aanvragen per website of telefonisch. Hij of zij beoordeelt de aanvraag en beantwoordt de aanvrager. De Deelauto rijdt op werkdagen van half negen 's ochtends tot half zes in de middag, altijd met chauffeur. Daarvoor is een pool van bestuurders beschikbaar, die elkaar zullen afwisselen. Wie gebruik wil maken van de deelauto kan dat 24 uur van tevoren aanmelden per telefoon of via de website. De chauffeur(s) van dienst ontvangen de avond voor hun dienst een rittenstaat met de benodigde informatie over de te rijden ritten. De chauffeur van dienst laadt ‘s avonds de deelauto op en brengt de deelauto naar de nieuwe chauffeur, die vervolgens de 'oude' chauffeur thuisbrengt. Het project wordt in de wijk bekend gemaakt middels de huis aan huis verspreiding van flyers. Op de Deelauto komt verder reclame, met informatie over het project en telefoonnummer.