Herinvoering middagdiensten hervormde kerk Wijnjewoude

WIJNJEWOUDE - De hervormde gemeente van Wijnjewoude houdt sinds kort elke zondag weer twee diensten. Een aantal jaren werden er minder diensten gehouden, maar er zijn nu weer middelen en mensen gevonden om de middagdienst weer in ere te herstellen.

Vanaf januari 2018 is er weer elke zondag een ochtenddienst om 9.30 uur en een middagdienst om 13.45 uur. De ene week vinden de bijeenkomsten plaats in het kerkje van Duurswoude, de andere week in de kerk van Weinterp. Iedere dienst is vrij toegankelijk voor iedereen.

Thuis meekijken kan ook achteraf via www.hervormdegemeentewijnjewoude.nl of www.kerkdienstgemist.nl.