Stichting Uit de Bron van Christus houdt open avond in Gorredijk

GORREDIJK - De Stichting Uit de Bron van Christus, een geloofsgemeenschap/religieuze beweging, heeft als doel het verspreiden van het Woord van God, zoals dat onder andere door instrumenten in Zijn Dienst wordt geopenbaard.

Vier mensen van de stichting zullen op dinsdag 13 februari in Cultureel Centrum De Skâns, Loaijersstrjitte 2 in Gorredijk, vertellen wat ze daarover van Gods Engelen hebben gehoord en wat dit voor hen betekent.

De avond begint om acht uur. Meer info op: www.stichtinguitdebronvanchristus.nl.