Luistergroep verbreedt muzikale horizon

DRACHTEN - ,,Muziek kan veel meer losmaken dan je denkt. Wist je bijvoorbeeld dat de Franse revolutie en de afscheiding van België zijn geïnspireerd door opera’s?''

Tekst en foto Frank de Olde Willem Oosterhoff (79) is in de ban van klassieke muziek. En het is vooral zijn deelname aan een muziek-luistergroep die zijn leven in dat opzicht verrijkt heeft, vertelt hij. Het zal een jaar geleden zijn geweest dat Willem en zijn vrouw Christien (73) in de Drachtster bibliotheek een voorlichtingsbijeenkomst over klassieke muziek bezochten. De bijeenkomst werd georganiseerd door de stichting Senia, de organisatie die zich inzet voor de oprichting van leesclubs en muziek-luistergroepen. Willem en Christien waren direct enthousiast, en zij waren niet de enigen. Al snel werden in Drachten twee muziek-luistergroepen geformeerd. Bijzondere inzichten ,,Een muziek-luistergroep bestaat uit zes deelnemers,” vertelt Willem. ,,Je bent bij toerbeurt gastheer en gespreksleider. Als gastheer ontvang je de mensen bij je thuis. De gespreksleider bereidt de bijeenkomst voor, met behulp van de Luisterwijzers van Senia.'' Zo’n luistergroep verbreedt je horizon, heeft Willem ervaren. ,,Je neemt met elkaar de Luisterwijzer door en beluistert het muziekstuk. Soms gebeurt dat aan de hand van Youtube-filmpjes waar de Luisterwijzer naar verwijst. Vervolgens ga je met elkaar in gesprek. Allemaal heel informeel. Maar het leidt tot bijzondere inzichten!'' ‘Het recht van de heer’ Als voorbeeld noemt Willem ‘Le Nozze di Figaro’ van Mozart. De opera gaat over ‘het recht van de heer’, het recht van een graaf of hertog om de eerste nacht door te brengen met een meisje dat ging trouwen. Willem: ,,Mozart uitte in zijn opera kritiek op dat soort wantoestanden aan de Europese hoven. De adel voelde zich erdoor bedreigd, zag zich in zijn privileges aangetast. Daarom was het stuk lange tijd verboden. Uiteindelijk werd Le Nozze di Figaro één van de inspiratiebronnen achter de Franse revolutie. Als je die kennis hebt, luister je toch heel anders naar zo’n muziekstuk. En weet je wat grappig is? Ik zing zelf bij oratoriumvereniging Gloria Deo, maar ik ben er nu pas achter gekomen dat het lied ‘De Wâldsang’ is gebaseerd op een melodie uit ‘Le Nozze di Figaro’!'' Historische achtergrond Christien noemt nog een ander voorbeeld van een stuk dat dankzij de muziek-luistergroep echt voor haar is gaan leven: ‘De Schilderijententoonstelling’ van de Russische componist Moessorgski, een muzikale impressie van tien schilderijen gemaakt door zijn landgenoot Viktor Hartman. Christien: ,,Met de informatie van Senia en door er met elkaar over praten, begrijp je wat Moessorgski tot uitdrukking heeft willen brengen. En tegelijkertijd leer je heel veel over de historische achtergronden van de Russische muziek. Als Russische componist schreef je muziek ter ere en meerdere glorie van je land. Die trots klinkt in veel composities door. Zo wordt er altijd teruggegrepen op oude volksmuziek. En ook heel typerend: de klokken van beroemde Russische kerken die in veel werken terugkomen.'' Derde groep Deelname aan een muziekluistergroep van Senia kost 34,50 euro per jaar. Aan het begin van ieder seizoen bepalen de deelnemers in elke groep welke muziekstukken ze willen bespreken. Senia zorgt vervolgens voor de bijbehorende Luisterwijzers. Bij voldoende belangstelling gaat binnenkort in Drachten een derde groep van start, in de avonduren. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor een informatieavond, op 13 februari om 19.30 uur. De aanmelding hiervoor kan bij Lydia Wijnands, via lwijnandts@hotmail.com of telefonisch: 0512-539920.