Keurmerk Veilig & Schoon voor Zwemcentrum De Welle

Drachten - Zwemcentrum De Welle heeft net als voorgaande jaren een positief resultaat behaald bij de jaarlijkse controle van het Keurmerk Veilig & Schoon.

Het Sportbedrijf toont hiermee wederom dat ze haar bedrijfsprocessen goed op elkaar af heeft gestemd en dat ze de onderwerpen veiligheid en hygiëne serieus neemt.

Extra

Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Het Keurmerk Veilig & Schoon is daarop een extra, niet verplichte regeling en wordt uitgegeven door de Stichting Zwembadkeur. De keuring is uitgevoerd door de onafhankelijke en deskundige certificerende instelling LLOYD’s Register Quality Assurance. Dit leverde net als voorgaande jaren voor Zwemcentrum De Welle een positief advies op.

Zwemcentrum De Welle is er trots op het Keurmerk weer te mogen voeren. Hiermee geeft het Sportbedrijf gehoor aan de wensen en eisen die klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden.