Bridgeclub Gorredijk 50 jaar

GORREDIJK - Bridgeclub Gorredijk bestaat 50 jaar. Dit jubileum werd vrijdag 14 december gevierd in Hotel Tjaarda te Oranjewoud.

De jubileumcommissie had een feestelijke avond georganiseerd met een diner afgewisseld met een bridgedrive. Bijna alle leden waren aanwezig.

De bridgeclub is 10 december 1968 opgericht en begon met 33 leden. De bijeenkomsten werden gehouden in hotel Flora (later Hotel De Vries). Sinds de opening van De Skâns worden de competitie-avonden op dinsdagavond in de Skâns gespeeld. De club telt momenteel 86 leden.

Afgelopen jaar werd een beginnerscursus (Flits 1) gegeven aan 24 belangstellenden. Van deze cursusgroep zijn 20 personen lid geworden van de Bridgeclub. Deze groep speelt in een eigen competitie-lijn. Daarnaast wordt de vervolgcursus (Flits 2) gevolgd.

De cursus-werkgroep houdt in oktober 2019 opnieuw een beginnerscursus.

Informatie over de club en de cursus is te verkrijgen via secretaris@bridgeclubgorredijk.nl