Provocale zingt tijdens Kerstavond in Karmelklooster

DRACHTEN - Het vocaal ensemble Provocale en solisten onder leiding van en begeleid door Anne E. de Bruijn op piano en orgel zingt Kerstavond (24 december) om 20 uur en om 22 uur in het Karmelklooster te Drachten.

Daar is momenteel in verband met het 25-jarig jubileum een oogstrelende expositie van bijzondere kunstwerken, gemaakt door verschillende kunstenaars met als thema BLOOM (Bloei).

Het kerstvieringsprogramma is gebaseerd op de werken van die expositie, met daaraan gekoppelde poëzie en verhalen. De teksten zullen gelezen en gezongen worden en passende muziek en liederen zullen er omheen klinken. Een speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd lied Heer Jezus heeft een hofken, daar schoon bloemen staan, wordt uitgevoerd door Provocale.

De in het Karmelklooster gezongen liederen en teksten zijn Tweede Kerstdag ook te beluisteren tijdens het Koffie-Kerstconcert in het Vituskerkje in Wetsens. Maar er is dan nog meer te genieten: vocale soli, improvisatie op piano en orgel en samenzang met nieuwe en oude Kerstliederen, om zo tot een volledig Kerstconcert samen te smelten.

De luisteraar wordt aan de hand van de teksten en liederen meegenomen op een muzikale en b(l)oeiende reis op deze Tweede Kerstdag.

De componist John Rutter uit de 20e en 21e eeuw heeft vele prachtige kerstcomposities geschreven. Bezoekers zingen uit zijn Magnificat het devote tweede deel: Of a rose, a lovely rose. Zo wordt Maria als roos genoemd en deze Rose komt voor in vele liederen, bijvoorbeeld ook in het Gaudete – er is een roos ontloken van Anne E. de Bruijn.

Zo wordt de BLOEI op deze Tweede Kerstdag op uiteenlopende wijze met tekst, muziek en zang tot leven gewekt. Een bijzondere en onvergetelijke Tweede Kerstdag-beleving voor jong en oud.

Inlichtingen/reservering:

Stichting Promovocaal Concerten – Jaerlawei 13 – 9122 CT Wetsens

Email: mailpromovocaal@gmail.com site: www.promovocaal.nl/

Informatie: 051922904 / 0654796389