Wintergasten en trekvogels spotten in De Alde Feanen

EARNEWÂLD - In Nationaal Park De Alde Feanen houdt It Fryske Gea donderdag 27 december van 10.30 – 13.00 uur een unieke excursie om wintergasten en trekvogels te spotten.

De enthousiaste vertelt de deelnemers hier graag over. Aanmelden kan tot uiterlijk een dag van te voren aan (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/wintergasten-trekvogels of 0511 – 53 96 18.

Uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, smalle petgaten en een aalscholverkolonie, je komt het tegen in Nationaal Park De Alde Feanen. Ga mee op deze vaarexcursie en leer alles over de wintergasten en trekvogels in dit gebied. Veel vogels uit Scandinavië en Rusland trekken in de winter naar het zuiden.

Zoek naar de grote zaagbek, smient, nonnetje, brandgans en kolgans. Er zijn ook genoeg dieren die het hele jaar thuis blijven. De enorme zeearend laat zich hier vaak spotten. Daarnaast kent dit grootste laagveenmoeras van Noordwest Europa een interessant natuurbeheer en rijke ontstaansgeschiedenis.

Excursieboot De Blaustirns

De Alde Feanen is grotendeels via water te bereiken. Een echt vaargebied dus. Des te meer reden om aan boord te stappen van excursieboot De Blaustirns. Varend op zonne-energie genieten deelnemers in alle stilte van de natuur. En vergeet ook niet een warme jas en verrekijker mee te nemen. Vanaf het open bovendek is het uitzicht prachtig.

Beneden zit je comfortabel aan de beleeftafels, beplakt met grote omgevingskaarten, planten, dieren, vissen en vogels die je onderweg tegenkomt. Zo mis je niks.