VVD-landbouwdebat donderdag 15 februari

Opsterland-Ooststellingwerf - ‘De Boer Moat Troch De Bocht’. Onder die titel houdt de VVD donderdag 15 februari om 20.00 uur in het Fries Congrescentrum Drachten een openbaar Landbouwdebat.

Het thema van deze avond is: Hoe richt ik mijn bedrijf in voor de toekomst met aandacht voor klimaat, landbouwpolitiek en maatschappelijk draagvlak? Het thema zal door Jan Huitema, VVD Europarlementariër, Trienke Elshof, regiovoorzitter LTO-Noord en Kees Hemminga, melkveehouder, worden belicht uit de hoek van de politiek, belangenbehartiging en een praktiserend boer. In 2015 is in Parijs door 195 landen ter wereld een Klimaatakkoord gesloten, waarbij afgesproken is dat de opwarming van de aarde niet meer mag zijn dan 2 graden Celcius. Landen zullen de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen snel moeten verminderen zonder dat de voedselproductie in gevaar komt. De doelstellingen van de huidige Europese Unie (EU) is mede gestoeld op het Verdrag van Rome (1957) en is na 61 jaar nog steeds valide en nog nooit aangepast. Worden nu de doelstellingen van voldoende voedsel, voldoende inkomen voor de producent en betaalbare prijzen voor de consument nu aangevuld met een vierde punt over het klimaat? Steeds vaker heeft de burger/consument een mening over dierwelzijn, landschap(pijn) en voedselveiligheid. Komt dat omdat boerderijen intussen uit de dorpen naar het buitengebied zijn verdreven of dat er steeds minder boeren zijn en dus minder boeren in families voorkomen. Of doen de boeren te weinig aan promotie van hun innovaties op het gebied van dierwelzijn, voedselveiligheid en klimaat. Genoeg actuele onderwerpen waar gespreksleider Jorrit Jorritsma met de forumleden en de aanwezigen een uitdagende discussie kan opzetten. Oud Landbouwconsulent in Friesland ir. Annema gebruikte ooit de titel ‘De Boer Moat Troch De Bocht’ toen de landbouw aan de vooravond stond van de opkomst van schaalvergroting en productie verhoging. Maar ook nu staan er weer grote uitdagingen voor de landbouw in het vooruitzicht. Uw aanmelding voor deze avond kunt u sturen naar: info@friescongrescentrum.nl.