Lytse Komeedzje stopt als er geen spelers bij komen

DRACHTEN - Het Drachtster Toanielselskip De Lytse Komeedzje dreigt aan spelersgebrek ten onder te gaan. ,,De need is heech'', zegt Jantina Hoekstra.

De Lytse Komeedzje, al actief op het toneel sinds 1946, heeft zoals gebruikelijk voor het nieuwe theaterseizoen al weer een uitvoering vastgelegd. Op 10 november staat het gezelschap op de planken in de Lawei. Maar of dat door kan gaan, is nog maar de vraag. Na het recente vertrek van twee actrices zijn er nog maar drie vrouwelijke speelsters over. Daarnaast zijn er nog twee mannelijke spelers, een van 30 jaar en een van 70. De oudste speelde een grote rol in het laatste stuk. ,,En dat is op dy leeftyd hast net mear te dwaan, dêr ha wy in protte wurk fan hân'', zegt Jantina Hoekstra-Pool. Beperkt De Lytse Komeedzje is niet een traditionele toneelvereniging, maar een los gezelschap. Komt er niemand bij, dan zijn de mogelijkheden voor de groep heel beperkt, legt Hoekstra uit. ,,Foar sa'n lyts ploechje binne der net safolle mooglikheden, want der binne hast gjn stikken mei sa'n pear rollen. Dan krijst allinnich mar hiel foarspelbere stikken. Ast echt wat goeds spylje wolst, dan moatte der ien, twa, trije of miskien wol fjouwer spilers by. Dat soe ideaal wêze. Wy sykje eins om manlju tusken de tritich en sechstich, mar ek froulju kinne wy wol brûke. Komme dy der net, dan moatte wy kieze tusken in foarspelber stik spylje of opdoeke. En dêr ha wy it yndied alris oer hân.'' Volgens Hoekstra wordt het in deze digitale tijd steeds lastiger om een toneelclub gaande te houden. ,,Meiiïnoar Ien is der al net mear, de toanielploech fan De Folgeren is opdoekt en ek yn Boarnburgum binne se der al mei ophâlden. It wurdt oeral minder en dat is dochs wol sûnde.'' Wie graag wil toneelspelen bij De Lytse Komeedzje kan zich melden bij Jantina Hoekstra-Pool, telefonisch op 06-15917877of per mail aan jantina.pool@live.nl