Nieske Ketelaar leidt nieuwe Adviesraad Staatsbosbeheer

DRACHTEN - Nieske Ketelaar uit Drachten is de eerste voorzitter van de nieuwe Maatschappelijke adviesraad voor Staatsbosbeheer.

Ketelaar stapte vorig jaar op als wethouder van Smallingerland. Zij is een van de vijf mensen die Staatsbosbeheer Fryslân bereid heeft gevonden zitting te nemen in haar nieuwe maatschappelijke adviesraad. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan Staatsbosbeheer over maatschappelijke vraagstukken die in Fryslân spelen en van invloed zijn op het functioneren van Staatsbosbeheer. De maatschappelijke adviesraad is samengesteld uit mensen met een verschillende achtergrond en met een breed maatschappelijk inzicht. Het inzetten van de ervaring en de netwerken van alle leden draagt bij aan een betere inbedding van Staatsbosbeheer als maatschappelijke onderneming in de Friese samenleving. De leden van de adviesraad hebben zitting op persoonlijke titel. Op 29 januari 2018 zijn de volgende leden van de raad benoemd: Nieske Ketelaar, voorzitter, vanuit haar betrokkenheid bij het openbaar bestuur Bartele Holtrop, vanuit zijn achtergrond als boer en ondernemer Esther de Vrij, vanuit haar betrokkenheid bij zorg en welzijn Hilda Feenstra, vanuit haar betrokkenheid bij duurzaamheid en ondernemerschap Gerrit Breteler, vanuit zijn betrokkenheid bij kunst en cultuur. Volgens Provinciehoofd Jesler Kiestra heeft de maatschappelijke adviesraad voor Staatsbosbeheer een toegevoegde waarde. ,,Of het nu gaat om duurzame houtkap, natuurinclusieve landbouw, participatie of inrichtingsprojecten, Staatsbosbeheer staat als groen nutsbedrijf midden in de Friese samenleving en zoekt voortdurend naar nieuwe manieren om daar constructief aan bij te dragen. De maatschappelijke adviesraad kan ons helpen om innovatieve en creatieve oplossingen te vinden, juist omdat de leden de uitdagingen waar Staatsbosbeheer voor staat vanuit een heel andere invalshoek benaderen.'' De leden van de raad zijn benoemd voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid om de zittingsperiode eenmaal te verlengen met nog eens drie jaar.