Opsterlands Belang stelt kieslijst vast voor 21 maart

BEETSTERZWAAG - De leden van Opsterlands Belang hebben de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld.

Opsterlands Belang is met zes zetels de grootste partij van Opsterland en al 16 jaar met een wethouder vertegenwoordigd in het gemeentebestuur. Als lijsttrekker is gekozen Marcel van Opzeeland (47 jaar uit Siegerswoude). Hij is de huidige fractievoorzitter in de gemeenteraad. Op plaats 2 staat Anko Postma uit Nij Beets, de nieuwe wethouder van Opsterlands Belang. Op de nieuwe kieslijst staan zes vrouwen en zestien mannen met als jongste kandidaat de 18-jarige Chris Seinstra uit Gorredijk. De lijst telt zeven nieuwe gezichten, een aantal dat nog niet eerder is voorgekomen. Dat komt vooral omdat een aantal mensen bij de vorige verkiezing in 2014 heeft aangegeven voor het laatst mee te zullen doen, in de meeste gevallen vanwege het overschrijden van de pensioensleeftijd. Op de eerste zeven plaatsen heeft de partij gekozen voor brede vertegenwoordiging, van Langezwaag in ’t westen tot Bakkeveen in ’t oosten, van oudgedienden met historische kennis tot vernieuwers en mensen die beide hebben. Van mensen die ronduit zeggen wat ze denken tot mensen die juist verbindend zijn en mensen met verschillende standpunten bij elkaar brengen. Fractievoorzitter en lijsttrekker Marcel van Opzeeland: ,,Opsterlands Belang is mede de grootste partij omdat de lijstvolgorde historisch van minder belang is omdat onze raadsleden vaak met voorkeursstemmen in de gemeenteraad worden gekozen. Daarin zijn we een unieke democratische partij, waarbij de kiezer direct bepaalt wie er wel en niet in de raad komt.'' De volledige lijst: 1 Marcel van Opzeeland, Siegerswoude 2 Anko Postma, Nij Beets 3 Willemijn Bruining, Gorredijk 4 Jaco de Jong, Gorredijk 5 Hans de Jong, Langezwaag 6 Jan van Dalen, Bakkeveen 7 Bianca Fennema, Gorredijk 8 Harm Meijer, Ureterp 9 Chris Seinstra, Gorredijk 10 Marianne Lok-van der Wijk, Tijnje 11 Jan Willem Russchen, Bakkeveen 12 Ymko de Graaf, Beetsterzwaag 13 Koop Kooi, Nij Beets 14 Berend van der Molen, Langezwaag 15 Chantal van de Wolfshaar, Bakkeveen 16 Date Boekema, Ureterp 17 Anne Rixt de Haan, Hemrik 18 Frank Zandstra, Nij Beets 19 Fred Klooster, Siegerswoude 20 Jildert Venema, Gorredijk 21 Gea de Vries, Hemrik 22 Jan Brander, Ureterp