Studieseminar Wijnjewoude met ds. Oscar Lohuis

Opsterland-Ooststellingwerf - Ds. Oscar Lohuis, spreker voor Christenen voor Israël, spreekt donderdag 22 februari in Wijnjewoude.

Het onderwerp waarover hij spreekt is: Waarom christenen iets met Israël hebben. De bijeenkomst vindt plaats in de Gereformeerde Kerk (Trefpunt) Merkebuorren 34 in Wijnjewoude. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Waarom christenen iets met Israël hebben

Het is vreemd om te beweren dat God Israël pas zou kunnen gebruiken en zegenen wanneer zij zich zouden hebben bekeerd. Gods genade hangt niet af van de gehoorzaamheid van mensen. Want ook na Jezus’ komst worden volkeren geoordeeld op grond van hun houding ten opzichte van het Joodse volk, aldus de Bijbelleraar Oscar Lohuis.

,,Soms hoor ik mensen beweren dat God Israël pas weer kan gebruiken als het Joodse volk zich tot Christus heeft bekeerd, maar God heeft in het verleden vaak door een ongehoorzaam en ongelovig Israël heen gewerkt en zegen gegeven. Het Woord van God maakt duidelijk dat natuurlijk herstel van Israël vooraf kan gaan aan geestelijk herstel. Kom je aan Israël, dan kom je aan Gods kanaal van zegen voor deze wereld, dan kom je aan Zijn plan om deze wereld te verlossen.”

Achtergrond spreker

Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen. Lohuis: “De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld.”