Tinyhouse op Laweiplein vraagt aandacht van lokale politiek

DRACHTEN - Bouwend Nederland heeft een Tiny House geplaatst op het Laweiplein. Daarmee geeft de Branchevereniging aandacht aan een aantal maatschappelijke problemen die volgens Bouwend Nederland dringend om actie vragen.

Bouwend Nederland doelt daarmee op bijvoorbeeld het onderhoud van wegen en bruggen, het bouwen van betaalbare woningen of de verduurzaming van de woningvoorraad. Acties die lokaal veel impact hebben. De branchevereniging van bouw- en infrabedrijven wil deze acties graag samen met de lokale politiek oppakken. ,,Samen willen wij de gemeenten in Nederland aantrekkelijker, duurzamer en welvarender maken," aldus Bouwend Nederland. Met het plaatsen van een Tiny House van Finch Buildings op het Laweiplein in Drachten brengt Bouwend Nederland de verschillende thema's rond de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart samen. ,,Het micro-appartement laat goed zien waar onze campagne om draait. Het maakt zichtbaar welke oplossingen mogelijk zijn als we praten over verduurzaming, betaalbare woningen en ook werkgelegenheid." Het Tiny House is tot en met dinsdag te bezoeken. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen doet Bouwend Nederland met het Tiny House meerdere locaties aan in Nederland. Betaalbare woningen Bouwend Nederland richt zich in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen onder meer op de betaalbaarheid van wonen. Ook in Drachten zijn volgens de Bouwkoepel meer bouwlocaties nodig om aan de vraag naar betaalbare woningen te kunnen voldoen. Bouwend Nederland pleit verder voor een goede regie bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Gemeenten kunnen zorgen voor een lokale visie en de daarbij betrokken partijen bij elkaar brengen om verduurzaming daadwerkelijk op te pakken. Daarnaast is werkgelegenheid een belangrijk thema. De bouw biedt mensen op diverse opleidingsniveau kansen. Werken in de bouw en infra kan vanaf vmbo-niveau tot aan wo-niveau. Meer informatie over werken in de bouw en infra is te vinden op www.jegaathetmaken.nl. De inzet van Bouwend Nederland voor de gemeenteraadsverkiezingen is te lezen in de brochure Kies voor bouwen! op http://www.bouwendnederland.nl/gemeenteraadsverkiezingen.