CSG Liudger benoemd tot ontwikkelschool voor Digitale Geletterdheid

DRACHTEN -  CSG Liudger locatie Splitting Drachten is benoemd tot ontwikkelschool voor het curriculum Digitale Geletterdheid.

Dit jaar zijn landelijk negen ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. gestart met het ontwikkelen van nieuw onderwijs in opdracht van Curriculum.nu. 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 basis- en vo-scholen buigen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. Eén van de leergebieden is Digitale Geletterdheid. CSG Liudger locatie Splitting is samen met tien andere basis- en vo-scholen geselecteerd voor die ontwikkelgroep. Curriculum Om gezamenlijk doelgerichtheid in lesgeven en leren te bevorderen is een curriculum een belangrijk handvat. Het geeft een praktisch houvast voor de lessen. In het curriculum staat beschreven welke onderwerpen aan de orde komen en hoe de leerling samen met de docent het uiteindelijke doel kan behalen. CSG Liudger locatie Splitting heeft digitale geletterdheid hoog op de agenda staat. ,,Alle leerlingen en docenten hebben een iPad. Daarnaast besteden we vier keer per jaar in projectvorm aandacht aan digitale geletterdheid'', aldus Wytze Algra, locatiedirecteur CSG Liudger locatie Splitting. Binnen de digitale geletterdheid zijn eindeloos veel onderwerpen aan te snijden. De uitdaging voor de ontwikkelgroep ‘Digitale Geletterdheid’ is dan ook het stellen van prioriteiten en de afstemming tussen het primair en voortgezet onderwijs. Algra: ,,Door nu als ontwikkelschool mee te denken over een nieuw curriculum binnen het vakgebied digitale geletterdheid, krijgen we de kans om onze eigen digitale leerlijn meer vorm te geven.'' Curriculum.nu is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. Met dit initiatief wil men onder andere de samenhang bevorderen, zorgen voor doorlopende leerlijnen en een betere balans brengen in de hoofddoelen van het onderwijs. Meer informatie staat op www.curriculum.nu