Collectief ELAN is klaar voor het voorjaar

BEETSTERZWAAG -  De beheerders in de weidevogelgebieden hebben de percelen waarop plas-dras beheer gewenst is onder water gezet en velen hebben de ruige mest uitgereden.

Door deze maatregelen zijn de Weidevogelgebieden klaar voor het voorjaar. Nu de temperatuur gaat stijgen zullen de weidevogels terugkomen en de meest geschikte gebieden opzoeken. De weidevogels worden aangetrokken door de plasdras om er voedsel te zoeken, in de buurt te gaan broeden en de kuikens te laten opgroeien.