Friese vrouwelijke lijsttrekkers GroenLinks in de bres voor meer vrouwen in raad en bestuur

BEETSTERZWAAG -  Friese vrouwelijke lijsttrekkers hebben zondag een gezamenlijke oproep gedaan om vrouwen te steunen om verkozen te worden in de gemeenteraad.

Deze oproep vond plaats bij het Koetshuis van Lauswolt in Beetsterzwaag. De plek waar in 2007 een groep mannen zich terugtrok om een kabinet te vormen. Slechts 28 procent van alle raadsleden is vrouw. De vrouwen van GroenLinks vinden dat te weinig. De volksvertegenwoordiging zou meer een afspiegeling van de hedendaagse maatschappij kunnen zijn en dat begint met een gelijkere vrouw-manverhouding in de raad, maar ook in het gemeentebestuur. Gerrie Rozema (Heerenveen), Tjitske Veenstra (Achtkarspelen), Stephanie Geurtz (Harlingen), Elske Beintema (Opsterland) Marlene Postma (Weststellingwerf) en Brigitta Scheepsma ( Tytsjerksteradiel) willen hier aandacht voor vragen en ervoor zorgen dat de verhouding vrouw-man gelijkwaardiger wordt. De GroenLinksers wijzen erop dat het bij de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen jaar ook gelukt is om via voorkeurstemmen meer vrouwen in het parlement te krijgen. Het Koetshuis bij Lauswolt is volgens de vrouwen van GroenLinks klaar voor een kabinetsformatie met een vrouwelijke minister-president.