CDA karavaan op de fiets door Opsterland

BEETSTERZWAAG -  De CDA verkiezingskaravaan heeft dit jaar bewust gekozen voor de fiets als middel van vervoer door de gemeente Opsterland.

Afgelopen en ook de komende zaterdag zullen de CDA kandidaten al fietsend door Opsterland trekken als onderdeel van de verkiezingscampagne. Zaterdag werd gestart in Beetsterzwaag met folderen langs de deuren, waarna de karavaan op de fiets vertrok naar Nij Beets. Nadat daar was gefolderd, werd Tijnje aangedaan. De karavaan werd daarna opsplitst in een groep die langs Luxwoude, Langezwaag en Jonkerslân naar centrum Oost Gorredijk fietste en een groep die via Terwispel ging. Rond twee uur kwamen beide groepen samen in Gorredijk waarna via Lippenhuizen terug werd gefietst naar Beetsterzwaag. Komende zaterdag staat het oostelijk gedeelte van de gemeente Opsterland op het programma. Met de fietstocht wil de partij de medeburgers wijzen op een zorgvuldige omgang met het milieu en onze directe leefomgeving. Om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verkleinen moeten we niet alleen meer aandacht geven duurzamere alternatieven, maar vooral ook aan besparingen op energiegebruik. Het gebruik van de fiets in plaats van de auto is daar een goed voorbeeld van. Daarnaast wil het CDA inzetten op prima fietspaden, wandelroutes, wegen en fraaie bermen. Goed voor toerisme, bedrijvigheid en de eigen inwoners.