Studieseminar Henk Poot in Eastermar

EASTERMAR - Dominee Henk Poot geeft woensdagavond 21 maart om 20 uur een lezing in Hege Stins in Eastermar over de beloften van God aan Israël.

Dit is de eerste studieavond in een serie van drie. De andere data zijn: woensdag 28 maart en 4 april.

Israël is een uniek land en een uniek volk, het volk dat ontstaan is in de oudheid en nog steeds bestaat, inclusief taal en tradities. Een teken van Gods onveranderlijke trouw en Zijn almachtig handelen. Het volk ontstond door de roeping van Abram en later de uittocht uit Egypte.

De Here God vertrouwde dit volk Zijn onfeilbare Woord toe, de Bijbel. In de Bijbel lezen we nogal wat beloften die God aan Israël doet. Denk alleen al aan de bekende belofte, in Genesis 12: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen’. Wat is de betekenis van Gods beloften aan Israël na de komst van Jezus? Zijn alle beloften in Jezus vervuld, en dus niet meer geldig? Of juist wel?

Of… nog wel geldig, maar dan alleen voor christenen? En heeft Jezus eigenlijk ook specifieke beloften gedaan aan Israël?

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.