Gedreven inwoners Opsterland realiseren reanimatie-netwerk

BEETSTERZWAAG - In gemeente Opsterland is er een stijgende lijn te zien in het aantal reanimatie-burgerhulpverleners en aangemelde AED’s. Dankzij verschillende burgerinitiatieven en de hulp van Stichting Fryslân Hartveilig zijn er momenteel 404 reanimatie-burgerhulpverleners actief en zijn er 37 aangemelde AED’s.

Fryslân Hartveilig is een stichting die zich inzet om een dekkend reanimatienetwerk op te bouwen en te behouden in Friesland. Reanimatie-burgerhulpverleners worden opgeroepen wanneer er een reanimatiesituatie in de buurt is. Elke seconde telt bij een hartstilstand en tijdig reanimeren is van levensbelang en kan hét verschil maken.

Hart voor je buurt

Mede dankzij de goede samenwerking met lokale initiatieven en enthousiaste burgers is deze stijging gerealiseerd. Een bijzonder voorbeeld is de actie van Kiki de Jong uit Gorredijk die met ‘Hart voor je buurt’ druk bezig is met het realiseren van een dekkend netwerk in haar buurt. Bedrijven in haar omgeving maakt ze bewust van de noodzaak om de AED aan te melden, zodat ze ingezet worden wanneer het nodig is. Ze benadrukt dat een aantal AED’s dag en nacht beschikbaar gesteld moeten worden om zo binnen een straal van 500 meter van elke woning een AED beschikbaar te hebben. Buren roept ze op om een reanimatiecursus te doen en zich aan te melden als burgerhulpverlener bij HartslagNu.

HartslagNu, hoe werkt het?

Ben je als burgerhulpverlener aangemeld bij HartslagNu dan word je opgeroepen wanneer er een reanimatiesituatie bij jou in de buurt is. Je wordt via een sms van HartslagNu of de HartslagNu app doorgestuurd naar de locatie waar het slachtoffer zich bevindt. Je haalt een aangemelde AED op en gaat spoedig naar het slachtoffer om eerste hulp te verlenen.

In totaal zijn er in 2017 in de Gemeente Opsterland 24 HartslagNu-oproepen geweest. Daarbij zijn in totaal 624 reanimatie-burgerhulpverleners opgeroepen. Ook zijn tijdens deze oproepen 65 AED’s meegenomen.

Er zijn een aantal locaties waar meer aangemelde AED’s en reanimatie-burgerhulpverleners moeten komen. Zo hebben de dorpen Terwispel, Oudega en nog geen 24/7 dekking. Fryslân Hartveilig wil daar, samen met de lokale partijen dit jaar verandering in brengen. Word ook burgerhulpverlener en meld je aan bij via www.frylsanhartveilig.frl/aanmelden