Eén zetel verschuift van PvdA naar GL in Opsterland, rest blijft gelijk

Beetsterzwaag - De Partij van de Arbeid verloor bij de gemeenteraadsverkiezingen in Opsterland een zetel. Die ging naar GroenLinks. Voor de rest bleef alles gelijk.

Opsterlands Belang bleef de grootste fractie, met zes zetels in de raad. De Partij van de Arbeid daalde van vier naar drie en is nu even groot als het CDA.     

GroenLinks-Opsterlanders verdubbelde naar twee en is nu net zo groot als de fracties van ChristenUnie en VVD, die hun twee zetels behielden.  
D66, BAS en FNP blijven ook de komende vier jaar eenmansfracties.