Symen Abe Hoekstra vindt eerste kievitsei van Opsterland

Beetsterzwaag - Het eerste kievitsei van gemeente Opsterland is woensdagmorgen om elf uur gevonden. Symen Abe Hoekstra (48) uit Koarnjum vond het ei bij de Riperwâlden in Tijnje.

Omdat kievitseieren niet meer mogen worden meegenomen, wordt het ei niet meer gelotterd op het gemeentehuis. De Bond van Friese Vogelwachten heeft gecontroleerd of het ei en de vinder voldoen aan de eisen en geeft het daarna door aan de gemeente.

Symen Abe, ook bekend als trainer van de zalvrouwen van Drachtster Boys, zoekt al van jongs af aan naar kievitseieren. Als kind op zijn vaders rug was hij samen met zijn broer al op het land te vinden. Ook woensdag liep Symen Abe in het land: ,,Ik werk als docent op de Burgemeester Harmsma School en heb sinds kort elke woensdag vrij, zodat ik mijn ouders die op leeftijd zijn kan helpen. Vandaag belde ik dat ik wat later kwam om nog even het land in te gaan en met succes. Vind ik zomaar het eerste kievitsei van Opsterland.''

Burgemeester Ellen van Selm reikte gisteravond inhet gemeentehuis in Beetsterzwaag de oorkonde en het vindersloon uit tijdens de verkiezingsavond.