Hulp gezocht voor voorstelling over de Noardlike Fryske Wâlden

Eastermar - Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar mensen die willen helpen bij een voorstelling over het Nationaal Landschap. Van jong tot oud, klusjesmannen, boeren en boerinnen, dansers en danseressen,  toneelspelers en verkeersbegeleiders. Iedereen mag mee doen.

Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden, een bijzonder landschap van graslanden, omringd door elzensingels, dykswallen en pingo’s.  Een gebied met unieke flora en fauna en veel biodiversiteit.  De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW), die samen met 800 boeren dit landschap onderhoudt, wil dit graag aan iedereen laten zien. Aan de mensen die in het gebied wonen en aan bezoekers van buitenaf. Daarom maken zij samen met een professioneel cultureel team en de inwoners van dit bijzondere gebeid de voorstelling LandschapsSymfonie. De bomen vormen de coulissen, het boerenland het toneel. De boeren, hun vee, de natuur en de mensen die er wonen zijn de hoofdrolspelers.

Easterbarren

De bijzondere voorstelling zal plaatsvinden voorafgaand aan het straatfestival Easterbarren in Eastermar, op 1 september 2018. Dit voorjaar gaat choreografe Willy van Assen op pad door het gebied, op zoek naar inspiratie en verhalen van mensen die er wonen en werken. Tijdens de voorstelling zullen de muzikanten van Fanfare Joost Wiersma zorgen voor muzikale ondersteuning. Uiteindelijk krijgt het geheel vorm door de ideeën en verhalen van alle betrokkenen.

Wie interesse heeft om aan deze voorstelling mee te werken, kan langskomen op de informatieavond op dinsdag 3 april in de Hegestins in Eastermar, aanvang 20.00 uur. Aanmelden kan via: landschapssymfonie@gmail.com.

De Nije Miensker

De LandschapsSymfonie is onderdeel van het project de Nije Miensker, dat boeren, burgers en buitenlui aan elkaar verbindt door kunst, cultuur, landschap en (bio)diversiteit. Het is een gezamenlijk initiatief van de NFW en haar gebiedspartijen. De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank en MUZtheater en sluit aan bij het community-art programma de Reis van Keunstwurk, onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden – Fryslân 2018.

Bronvermelding foto: Marcel van Kammen