Ophaalbrug over de Heafeart geplaatst

Tijnje - De stalen constructie van de Warrebrug over de Heafeart is deze week op zijn plaats gebracht.

Voorafgaand aan de plaatsing werden de onderdelen, zoals de balans en het brugdek, vanaf de werkplaats in Zuidbroek in Groningen per ponton naar Heerenveen gevaren. Vanaf de haven aan de Wetterwille in Heerenveen gingen de onderdelen op speciaal transport naar Tijnje. In Tijnje is de balans rechtop op de dieplader gezet, omdat het transport over het laatste deel van de Warrewei niet tussen de bomen door kon rijden.

Vertraging door kou

Aannemer De Boer en de Groot uit Harlingen is afgelopen weken druk bezig geweest om de voorbereidingen op tijd klaar te krijgen. De onderbouw moest verstrekt en verbreed worden. Hiervoor moest de bestaande constructie flink worden aangepast. Het koude weer heeft voor enige vertraging gezorgd. Met name beton- en metselwerk kon vanwege de vorst niet altijd uitgevoerd worden.

Volgens Marcel Nieuwendijk, projectleider van de provinciale waterstaat, was de planning ‘krap maar nog steeds haalbaar’. De verwachting is dat de Warrewei na 13 april weer open is voor het wegverkeer. Ook kan de scheepvaart na 13 april weer gebruikmaken van de Heafeart.

De geplande herinrichting van de Warrewei in een 60km/uur-zone ter plaatse van de nieuwe Warrebrug wordt uitgesteld naar 2019. De voorbereidings- en uitvoeringtijd bleek te kort te zijn om dit gelijktijdig met de renovatie van de brug uit te voeren. Over de aanpak voor de 60km-zones en het veiliger maken van de verschillende kruisingen in de N392 zijn de bewoners nader geïnformeerd.

Foto's Provincie Fryslân en L.Talsma