Wil Koopmans-Kornelius nieuw voorzitter RvT Revalidatie Friesland

Beetsterzwaag - Wil Koopmans-Kornelius is per 1 april 2018 benoemd als voorzitter van de raad van toezicht van Revalidatie Friesland. Zij volgt Klaas Schuurman op, die zijn tweede zittingstermijn als voorzitter erop heeft zitten en daarom per die datum terugtreedt.

Wil Koopmans-Kornelius heeft ruime bestuurservaring in de zorg. Ze is in het dagelijks leven bestuurder bij Stichting ZINN, een zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in de provincie Groningen. Daarnaast heeft zij veel verschillende toezichthoudende functies bekleed. Zo was zij onder meer lid van de raad van toezicht van stichting Spinn. Een welzijnsorganisatie die er op gericht is om mensen op een laagdrempelige wijze te stimuleren om zo optimaal mogelijk te participeren in de samenleving.

Revalidatie Friesland ziet in Koopmans-Kornelius de juiste persoon om de ingezette koers verder te vervolgen. Koopmans-Kornelius wil graag haar bijdrage leveren aan een goed functionerende revalidatie-instelling met een gezonde bedrijfsvoering. ,,We zijn blij met de aanstelling van Wil Koopmans-Kornelius. Met haar benoeming krijgt Revalidatie Friesland een gemotiveerde toezichthouder met ruime ervaring binnen de zorgsector”, aldus Peter Visch, raad van bestuur Revalidatie Friesland.

Over Revalidatie Friesland

Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. De gevolgen van ziekte, ongeval of aandoening zijn vaak complex en soms blijvend. Binnen Revalidatie Friesland werken meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt. Door middel van een persoonlijke benadering en een geheel op de patiënt afgestemde behandeling wordt gestreefd naar het voorkomen en verminderen van belemmeringen.

In samenwerking met zes ziekenhuizen in Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland biedt Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie. Het unieke revalidatiecentrum is gevestigd in Beetsterzwaag. De andere locaties bevinden zich in: Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Dokkum, Drachten, Harlingen, Emmeloord, Meppel en Steenwijk.