Rink van der Veldepriis voortaan bij start seizoen Skriuwersarkje

De Veenhoop - De uitreiking van de Rink van der Veldepriis en de aftrap van het schrijversseizoen in het Skriuwersarkje in de Veenhoop vinden dit jaar plaats op vrijdag 15 juni.

De initiatiefnemers van beide, de gemeente Smallingerland, het Frysk Letterkundich Museum en Dokumentaasjesintrum (FLMD) en It Fryske Gea hebben de handen ineengeslagen en organiseren dan een gezamenlijk evenement bij de schrijversark. Aanleiding voor de samenvoeging is het vertrek van de Friese Pers Boekerij uit de
organisatie van de Rink van der Veldepriis; de uitgeverij ging failliet.

Het FLMD is betrokken bij de verhuur van de schrijversark en had eerder al te kennen gegeven betrokken te willen worden bij de organisatie van de literatuurprijs. Beide partijen hebben de samenwerking verkend en zagen een mooie kans de krachten te bundelen en een feestelijke bijeenkomst te organiseren in het kader van de Friese literatuur. De bedoeling is om deze nieuwe opzet ook de komende jaren te hanteren.

Nieuw reglement

Het FLMD stelt 2000 euro beschikbaar voor de winnaar van de Rink van der Veldepriis. Eerder stelde de Friese Pers Boekerij een geldprijs beschikbaar. Ook het bekendmaken van de winnaar gaat vanaf nu anders. Binnenkort maakt het FLMD bekend wie de genomineerden voor de Rink van der Veldepriis zijn. Al voor de prijsuitreiking op 15 juni maakt de gemeente bekend wie de literatuurprijs wint. Deze wijzigingen en de samenvoeging van beide evenementen is vastgesteld in een nieuw reglement.

Rust

Het FLMD presenteert op 15 juni de nieuwe schrijvers die in de komende tijd afzonderlijk hun intrek nemen in de ark op de Veenhoop om daar in alle rust te werken aan nieuwe verhalen, gedichten, boek of bundel. De schrijvers die er afgelopen seizoen zaten vertellen over hun ervaringen.