Open podium in de Buorskip zoekt muzikanten/artiesten

Beetsterzwaag - Het zal de meesten niet zijn ontgaan dat dit jaar bol staat van de culturele activiteiten in heel Friesland, LF2018 en dus ook in Beetsterzwaag, Culturele Hoofdstraat. Platform Open Podium, een groepje enthousiastelingen uit Beetsterzwaag, wil daar graag een steentje aan bijdragen.

Het Platform biedt een Open Podium aan (aankomende) muzikanten/artiesten in Beetsterzwaag/Olterterp. In zalencentrum de Buorskip aan de Vlaslaan in Beetsterzwaag wordtdit voorjaar op drie zondagen een open podium gehouden. Op zondag 29 april, zondag 20 mei en zondag 17 juni krijgen (aankomende)  muzikanten/artiesten tussen 16.00 en 19.00 uur de gelegenheid hun kunsten te vertonen aan publiek in de Tsjochzaal.

Doel is om hen in de gelegenheid te stellen podiumervaring op te doen of een try-out te presenteren en daarmee een gezellige middag voor inwoners van Beetsterzwaag/Olterterp en omgeving te creëren. Toegang is gratis.

De organisatie is op zoek naar – semi akoestische - muzikanten/artiesten. Zang-installatie is aanwezig. Belangstellenden kunnen zich voor 22 april aanmelden bij Piet Zwerver (via een mail aan p.zwerver2@telfort.nl of telefonisch op 06-45448238) of bij Gosse Hoekstra (mail gossehoekstra@hotmail.com of telefoon 06-26798154)