Excursie gecrashte Lancaster

DRACHTEN - It Fryske Gea en de Provincie Fryslân houden in de maand april tien 10 speciale vaarexcursies door Nationaal Park de Alde Feanen.

De vaarexcursies staan in het teken van de geborgen Lancaster R5682 die hier ruim 75 jaar terug is gecrasht.

Aanmelden kan tot uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via de website van It Fryske Gea of bel 0511 – 53 96 18.

Zwaluwhaven, symbool voor nieuw leven

Op 5 september 1942 stortte er een Lancaster R5682 neer bij de vuilstortplaats ‘Ald Dwinger’ in Nationaal Park de Alde Feanen. Nu in 2018 is hier een zwaluwhaven gerealiseerd, die symbool staat voor het ‘het leven’ dat wordt teruggebracht en ons doet stilstaan bij de omgekomen bemanningsleden. Uitgevoerd door architecte Nynke Rixt Jukema in opdracht van de Provincie Fryslân. Dit unieke project wordt zondag 15 april tijdens een besloten ceremonie met nabestaanden op respectvolle manier onthuld. Op 16, 17, 18, 19 en 20 april worden twee keer per dag speciale vaarexcursies langs het monument georganiseerd. Elke keer met daggast(en) aan boord die het verhaal vertellen over de bemanning en hun laatste vlucht (m.u.v. maandag).

Een unieke vaarexcursie

Tijdens deze excursie, met de stille elektrische boot de Blaustirns, varen we naar de crashlocatie waar het monument te bekijken is. Gidsen van It Fryske Gea vertellen, tijdens deze vaartocht van een uur, tezamen met de daggasten over het ‘inpakken’ van de vuilstortplaats, de berging van het vliegtuigwrak, de zwaluwhaven en het verhaal van de jonge vliegeniers in Lancaster R5682.

Data en tijden

- Maandag 16 april van 14.00 – 15.00 uur en van 16.00 – 17.00 uur

- Dinsdag 17 april van 14.00 – 15.00 uur en van 16.00 – 17.00 uur

(daggast: projectleider Klaas Hoekstra van de Provincie Fryslân)

- Woensdag 18 april van 11.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 14.00 uur

(daggast: projectleider Klaas Hoekstra van de Provincie Fryslân)

- Donderdag 19 april van 14.00 – 15.00 uur en van 16.00 – 17.00 uur

(daggasten: projectleider Klaas Hoekstra van de Provincie Fryslân

en de Stichting Missing Airman Memorial Foundation)

- Vrijdag 20 april van 14.00 – 15.00 uur en van 16.00 – 17.00 uur

(daggast: Stichting Missing Airman Memorial Foundation)

Tip! Deelnemers kunnen voor of na de vaarexcursies de gratis expositie ‘Geraakt. De laatste vlucht van Lancaster R5682’ in bezoekerscentrum Nationaal Park de Alde Feanen bezoeken. Aan de hand van geluidsfragmenten, foto’s, onderdelen van de bommenwerper en een tijdlijn, voelen bezoekers de beklemming van de bemanning in die donkere nacht als hun vliegtuig neerstort. Na de noodlottige crash beschrijft het dagdeel van de expositie een volgend hoofdstuk. De jonge bemanning landde in een vreemd land en werd gevangen genomen.