Koninginnefeest dit jaar voorbereiding op Campus Beetsterzwaag

Beetsterzwaag - Met de viering van een groot Koninginnefeest op donderdag 17 mei bereiden de scholen in Beetsterzwaag zich al vast voor op de toekomstige Campus.

Dit seizoen 2017-2018 vieren de scholen om praktische redenen geen Koningsspelen. Ze hebben daarom besloten om in plaats daarvan op 17 mei de Koninginnespelen te vieren. De christelijke basisschool De Paedwizer, de openbare basisschool De Trime en School Lyndensteyn voor mytyl en tyltyl onderwijs geven dagelijks onderdak aan ruim 400 kinderen. Ze werken regelmatig samen als scholen en ook deze Koninginnespelen zullen ze samen organiseren, in samenwerking met de gemeente Opsterland, de middenstand en lokale verenigingen.

Koninginne-ontbijt

Omdat in 2018 Friesland in het teken staat van Culturele Hoofdstad Leeuwarden zullen de Koninginnespelen wat grootser aangepakt worden. Het programma van die dag begint om kwart over negen 's ochtends met een Koninginneontbijt in de Hoofdstraat van Beetsterzwaag voor alle 400 leerlingen en personeel, zoals ook in het kaar van de Kroning 2013 is gebeurd. Daarna volgen op de diverse locaties in Beetsterzwaag de Koninginnespelen, gericht op sport, muziek en cultuur. 

Leerlingen kunnen kiezen uit clinics en workshops, waaronder freerunnen (in samenwerking met sportschool Beetsterzwaag), boogschieten (in samenwerking met boogschiet vereniging), andere sportlessen onder leiding van (sport)leerkrachten, zwemmen in de twee zwembaden in Beetsterzwaag, rolstoel en electrische rolstoel-sporten (kinderen zonder rolstoel krijgen een Johan Cruyff sportrolstoel) en outdooractiviteiten in het bos van Beetsterzwaag.De culturele en muzikale activiteiten vallen onder het thema 'de reiziger' (dit is ook het thema van het kunstweekend in Beetsterzwaag). De leerlingen kunnen kiezen uit een workshop naar aanleiding van de kunstenaar Hundertwasser en muziek uit allerlei culturen: zelf componeren en maken. Enkele leerlingen van de drie scholen zullen als vlogger een videoverslag maken van de hele dag.

Integratie

Doel van de viering is zoveel mogelijk sportieve en culturele/muzikale talenten van personeel van de scholen inzetten voor de workshops en clinics, om de talenten van de leerlingen aan te boren. Daarnaast is integratie van de verschillende leerlingen van de drie scholen het doel: ‘gewone’ leerlingen, lichamelijk beperkte en verstandelijk beperkte leerlingen. Tenslotte wordt er in Beetsterzwaag al een tijd nagedacht aan een gezamenlijke Campus van basis- en speciaal onderwijs, een uniek concept in Nederland. Op deze manier kunnen de scholen nog meer samenwerken en maatwerk leveren voor alle leerlingen.