Musical Maria Burgum

BURGUM - In De Ikker in Burgum wordt 20, 21 en 22 april de musical Maria opgevoerd.

De musical is voor iedereen toegankelijk en wordt breed in de gemeente Tytsjerksteradiel gepromoot. Het doel van dit project is om mensen met elkaar te verbinden rondom het Bijbelse verhaal over het leven van Maria. We zoeken verbinding met mensen van binnen en buiten de kerk. Meer dan 90 vrijwilligers werken mee aan de musical. In totaal is er plaats voor 3 keer 450 toeschouwers.

Waar gaat musical Maria over?

Een reizend theatergezelschap speelt op verzoek van dorpelingen improviserend theater. Het levensverhaal van Maria komt tot leven in spel en zang. De acteurs praten overdag met de dorpelingen en vormen zich een beeld van hun levensverhalen. ’s Avonds verwerkt het theatergezelschap die ervaringen en laten het levensverhaal van Maria tot leven komen in spel en zang. We leren haar kennen door de verschillende personen, die meespelen in de musical.

Door dit samenspel gaan de dorpelingen vragen stellen. Aan zichzelf en aan elkaar. Over zin en onzin, verdriet en hoop, geloof en liefde, loslaten en vasthouden, dood en leven, over geheimen en vastgeroeste patronen. Soms is het net of de dorpelingen zelf met Maria meelopen. De vragen van Maria worden ook hun vragen. En Maria’s antwoorden worden ook hun antwoorden. Zo krijgt Maria de plek die ze ook inneemt voor veel mensen: een moeder zonder voorwaarden vooraf. Een moeder die liefde en warmte geeft en bij wie je altijd terecht kunt. Een ontroerend verhaal!

De voorstellingen van Musical Maria Burgum zijn: vrijdag 20 april – 20.00 uur zaterdag 21 april – 20.00 uur zondag 22 april – 15.00 uur Kaarten zijn te koop bij de beheerder in De Stryp en online E musicalmaria@pgburgum.nl Bestelde kaarten graag ophalen op dinsdagavond in De Stryp tussen 20.30 – 21.00 uur.

De laatste nieuwtjes en ontwikkelingen zijn te volgen op facebook Musical Maria Burgum en facebook PGBurgum en op www.pgburgum.nl.