Brons voor Marc Meester van FRISIA

BEETSTERZWAAG - - Turner Marc Meester van FRISIA Beetsterzwaag won zaterdag een bronzen medaille te scoren in de finale. De finale werd gehouden tussen turners van Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevopolder en nog een stukje Gelderland.

Marc was vooral erg sterk op brug, waar hij voor het eerst een gestrekte kip turnde. Tim Groen en Tijntomas de Wit, ook turners ven FRISIA, hadden zich eveneens geplaatst en werden respectievelijk 6e en 7e. Tim deed dat bij de jeugd niveau 11 en Tijntomas bij de pupillen niveau 16.