Aldi wil nieuwbouw op zuidelijk deel van de Hoofdstraat in Gorredijk

Gorredijk - Supermarktketen Aldi wil een nieuw pand bouwen in het zuidelijke deel van de Hoofdstraat in Gorredijk. De gemeente betrekt het hele dorp bij het onderzoek naar de mogelijkheden. Daarbij komt ook het tweerichtingverkeer in de Hoofdstraat bekeken.

De gemeente Opsterland noemt het belangrijk dat supermarkten in het centrumgebied van Gorredijk gevestigd zijn. Supermarkten in het centrum vergroten de aantrekkingskracht voor consumenten en hebben een positief effect op de overige detailhandel.

Draagvlak

Supermarkt Aldi heeft bij de gemeente aangegeven dat zij graag in het zuidelijk deel van de Hoofdstraat een nieuw pand wil bouwen. Het afgelopen jaar zijn hierover diverse gesprekken gevoerd met verschillende partijen. Op basis van deze gesprekken wil de gemeente een intentieovereenkomst met Aldi aangaan. Hierin staat dat er onderzoek wordt gedaan naar draagvlak in de directe omgeving,
milieuaspecten, verkeersstromen en de financiële haalbaarheid. Op basis van deze uitkomsten kan de gemeente een besluit nemen of er wel of geen planologische procedure wordt gestart.

Tegelijkertijd wil het college zonder het lopende proces te vertragen, in goede samenwerking, ook een helder toekomstbestendig beeld voor het centrum van Gorredijk laten maken. Daarin worden de
diverse ontwikkelingen aan de noordkant (centrum-oost) meegenomen. De discussie in Gorredijk rond het tweerichtingsverkeer maakt hiervan deel uit.

Wethouder Anko Postma: ,,Door samen te werken met verschillende partijen vindt er in het winkelcentrum van Gorredijk een positieve gebiedsontwikkeling plaats. Een attractief winkelcentrum
draagt bij aan de leefbaarheid en biedt in de tijd van een gunstig economisch klimaat de ondernemers mogelijkheden.’’