Goed bezochte foldermarkt van Toeristisch Netwerk de Friese Wouden

Beetsterzwaag - In De Buorskip was het maandagavond een drukte van belang. Het Toeristisch Netwerk de Friese Wouden hield een foldermarkt en vele toeristische ondernemers, musea en evenementenorganisaties uit de regio kwamen hier naar toe met hun promotiemateriaal.

Regio-aanjager Anneke Lukkes opende de avond met een korte presentatie over het werk van het Toeristisch Netwerk en de activiteiten die voor 2018 gepland staan. Vervolgens werden vol trots de twee nieuwste producten gepresenteerd: het regiomagazine 2018 en de fietsknooppuntenkaarten. Tot slot werd er aandacht gevraagd voor de informatiepuntenpunten waar toeristen terecht kunnen met vragen en voor het ophalen van kaarten en ander informatiemateriaal. Deze werden even extra in het zonnetje gezet en kregen een vlag en een informatiebordje aangeboden.

Het Toeristisch Netwerk is verheugd dat er al 14 ondernemers in de Friese Wouden zijn die hiervoor tijd en ruimte beschikbaar stellen. ,,Dit zijn de gastheren van onze regio. Toeristen kunnen bij hen terecht voor informatie, maar ook collega ondernemers kunnen bij hen materiaal halen. Een gastvrije regio zijn is belangrijk voor tevreden bezoekers”, aldus regio-aanjager Anneke Lukkes.

Daarna begon de echte foldermarkt. Het werd een inspirerende avond, met veel onderlinge contacten. Om gasten goed te informeren over alle mogelijkheden in de regio, zijn veel folders met elkaar uitgewisseld. Vanuit Culturele Hoofdstad was ook weer nieuw en actueel promotiemateriaal beschikbaar. Dozen vol nieuwe regiomagazines zijn meegenomen en er zijn al ruim 500 fietsknooppuntenkaarten verkocht. Dus, het seizoen kan beginnen.