Bromfietsers van fietspad naar de rijbaan op Opsterlandse wegen rondom de N381

Wijnjewoude - Bromfietsers moeten vanaf vandaag op een aantal wegen in Opsterland verhuizen van het fietspad naar de rijbaan. Het gaat om een aantal gemeentelijke wegen in Opsterland rondom de N381. De gemeente Opsterland heeft dit besloten om de veiligheid van fietsers te verbeteren.

Er zijn in gemeente Opsterland meerdere rijbanen die ook gebruikt worden door de bromfietser. Met het inrichten van een groot 60-km gebied rondom de N381 is nu ook de mogelijkheid ontstaan om in dit gebied bromfietsers te verplichten de rijbaan te gebruiken in plaats van de fietspaden. De bestaande verkeersborden in deze 60-km gebieden worden daarom binnenkort vervangen. Voor de
bromfietser verandert de situatie gevoelsmatig het meest. Voor hen wordt het wennen.

Veiliger voor de fietser

De bromfiets op de rijbaan te laten rijden is echter vrij gebruikelijk in 60-km gebieden in Nederland. Onderzoek en verkeersongevallencijfers laten zien dat het niet onveilig is. Het snelheidsverschil
tussen de auto en de bromfiets is (theoretisch) kleiner (60 km/u versus 45 km/u) dan het verschil tussen de fiets en de bromfiets (18 km/u versus 40 km/u). Als de bromfietser op de rijbaan rijdt, neemt het ongevalsrisico tussen bromfiets en fietsverkeer af. En het fietst ook gewoon prettiger. Voor het autoverkeer geldt dat ze zich in deze 60-km gebieden moet aanpassen. Het is verstandig
niet hard te rijden in deze gebieden.

Voor welke 60-km gebieden geldt dit?
• De Feart en Selmien East (Ureterp)
• Hearsterwei, De Slûs en Tolheksleane (Frieschepalen)
• Foarwurk, (Siegerswoude)
• Duerswâldmer Wei (Bakkeveen)
• Duerswâld, Merkebuorren en Weinterp (Wijnjewoude)
• Binnenwei en Sparjeburd (Hemrik)