Gemeente koopt Peije terug: publiek mag nieuwe standplaats kiezen

Drachten - Peije is terug in Drachten. ,,Hy heart hjir'', vindt burgemeester Tom van Mourik. Peije kreeg van de gemeente zelfs een eigen mailadres, zodat iedereen hem welkom kan heten.

Twee ambtenaren sloten de deal met de drie broers die het beeld de laatste drie jaar in hun bezit hadden. Cultuurambtenaar Ynskje Hoekstra ging samen met wijkmanager Sietze van der Weij de onderhandelingen aan met de gebroeders Van Rijszen, die het stenen beeld drie jaar geleden hadden opgekocht uit de inboedel van de Lawei. Hoeveel ze er voor hebben betaald wil Hoekstra niet zeggen. Ook hoofd Financiën Wobbe de Haan laat zich niet over het bedrag uit.

Der is foar betelle

,,Net de fiiftûzen dy't de mannen oan de Lawei fregen foar it weromjaan'', zegt Hoekstra. Maar ook geen symbolische euro, wil De Haan wel kwijt. ,,Der is foar betelle, fierder wol ik der neat oer kwyt.'' Hoekstra: ,,De broers fûnen sels ek wol dat it byld werom moast nei Drachten.'' ,,Ynskje en Sietze ha mei syn twaeën goed wurk levere'', zegt Van Mourik.

De burgemeester heeft zelf het initiatief genomen om het beeld terug te halen, nadat hij het verhaal van de verdwijning in de Drachtster Courant van 21 maart had gelezen. In dat artikel werd duidelijk dat De Lawei, waar het beeld meer dan veertig jaar in de hal had gestaan, bij de terugverhuizing na de verbouwing het beeld bij het grofvuil had gezet en samen met de rest van de niet meer gewenste boedel had verkocht aan een opkoper. Van hem hadden de drie broers het beeld weer gekocht.

,,Ik haw it yn it kolleezje besprutsen en wy wienen it der wol oer iens dat dat byld hjir wer yn Drachten komme moast. Uteraard bin ik der net sels mei oan de slach gien, want ja, as de boargemaster komt te praten, dan giet de priis fuort omheech. Ynskje en Sietze ha der in pear kear hinne west te praten en dy binne it mei de bruorren iens wurden oer de keap.''

Wieletjes

Vanochtend is het beeld vanuit het woonwagenkamp in Groninger Opende naar het gemeentehuis gebracht door wijkmanager Sietze van der Weij en Wopke Nieuwenhuis van Wijkbeheer. Samen met Wobbe de Haan zorgden ze er voor dat het loeizware beeld uit de pick-uptruck werd getild en weer op Drachtster bodem kwam te staan. Dankzij de wieletjes in de betonnen sokkel was het daarna een koud kunstje om het beeld de centrale hal van het gemeentehuis in te rollen.

Daar staat het beeld voorlopig voor iedereen te bewonderen, ook na sluitingstijd, omdat het beeld vlakbij de glazen gevel staat. Gastheer Gerrit Boorsma kijkt er nu iedere dag vanachter de receptie de hele dag tegenaan. ,,Mar dat bin ik wol wend, want ik ha ek jierren achter de baly fan De Lawei sitten en dan seach ik him ek wol stean. Yn feite folget hy my gewoan.''

Eigen mailadres

De plek voor het raam van het gemeentehuis is niet de definitieve, maar waar Peije wel komt te staan mag het publiek beslissen, vertelde Van Mourik na de plaatsing. ,,It komt net werom yn de Lawei en as it wol ergens oars komt, dan wurdt dat juridysk hiel goed regele.'' Peije kreeg van de gemeente al een eigen mailadres: Peije@smallingerland.nl. ,,Minsken kinne him dêrop wolkom hjitte yn Smellingerlân, mar se kinne tagelyk ek suggestjes jaan wêr't sy it byld graach sjen wolle. It kin net oeral stean, want it is net hufterproof. Ik tink dat dit wat hiel moais is foar Drachten en foar Smellingerlân. Dit seit wat oer it ferline fan ús gemeente.''

De terugkeer werd bijgewoond door Willem en Tjitske Wilstra en hun logé Ineke van der Giessen uit Spanje. Willem is de zoon van beeldhouwer Mindert Wilstra, die het beeld in het begin van de jaren zestig maakte. ,,Dit docht my dochs wol wat. Dit hiele sirkus der omhinne, dat is fantastysk'', aldus Wilstra. Dat het beeld een tijdlang op het woonwagenkamp heeft gestaan noemde hij in de krant van 21 maart prachtig, omdat Peije zelf ook in een woonwagen woonde. ,,Mar it heart hjir fansels yn Drachten, no is it echt thús.''

Tekst en foto's Fokke Wester

Lees ook: Peije is weer thuis