Bijbelstudie met Frank Ouweneel

In de kerk van de baptistengemeente in Drachten houdt Frank Ouweneel zondag 6 mei om 19.30 uur een Bijbelstudieavond over discipelschap.

Deze avond is onderdeel van een cyclus van 28 bijbelstudies, ondersteunt door beamer-presentatie.

De onderwerpen die Frank Ouweneel behandelt, zijn gekozen met behulp van enquetes in verschillende Christen- gemeenten en gemeenschappen.

„De mogelijkheid bestaat dat velen het idee zullen hebben voldoende van de opgesomde onderwerpen af te weten, omdat ze zo bekend in de oren klinken,” zegt Frank Ouweneel. „De praktijk van de BBB-studie heeft duidelijk uitgewezen, dat elke deel nemer in verreweg de meeste thema’s een beter inzicht heeft gekregen. Nadat deze studies in 2001 startten is dit op tientallen plaatsen in Nederland gebleken.”

Vragen en discussie onderwerpen behandelt Frank Ouweneel op basis van “vragen-kaarten”op de studieavonden of door middel van e-mail of telefonisch contact.

Frank Ouweneel (1950) is meer dan 30 jaar werkzaam geweest in de ICT-branche. In 1979 startte hij zijn eigen bedrijf dat uitgroeide tot een bloeiende onderneming. Al jong kwam hij tot geloof in Jezus Christus. Vanaf zijn tienerjaren houdt hij zich met hart en ziel bezig met het bestuderen van de bijbel.

Parallel aan zijn maatschappelijke verplichtingen wijdde hij zich gedurende een lange periode aan zondag preekbeurten en aan het geven van bijbelstudies in binnen- en buitenland. Sinds 2001 doet hij dit fulltime.

De toegang is gratis. Er is wel een collecte.

Inlichtingen via www.frankouweneel.nl.